UFK Inwestycja w Fundusze 2

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 6,67 0,00

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu UFK Inwestycja w Fundusze 2
Kod UFIWF2
Typ funduszu strukturyzowany
Data utworzenia styczeń 2016
Data zamknięcia styczeń 2019
Waluta PLN
produkty z funduszem UFK Inwestycja w Fundusze 2

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu jest uzyskanie na dzień zamknięcia Funduszu wzrostu wartości Aktywów Funduszu, w zależności od uśrednionej zmiany opisanego w Specyfikacji Certyfikatu Depozytowego Indeksu NXS TARS ER Index (Indeks), obliczonej na podstawie wartości Indeksu w wyznaczonych sześciu Datach Obserwacji, z uwzględnieniem partycypacji 70-90% oraz z jednoczesną ochroną wartości zainwestowanego kapitału na poziomie 100% wartości początkowej inwestycji na dzień zamknięcia Funduszu.

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia okresu subskrypcji grudzień 2016
Data zakończenia okresu subskrypcji grudzień 2015
Opłata początkowa 2,0 %
Minimalna wartość początkowa inwestycji 3 000 zł
Wiek Klienta w dacie przystąpienia do umowy ubezpieczenia od 18 do 80 lat
Zakres ochrony ubezpieczeniowej Zgon Ubezpieczonego
Częstotliwość wyceny miesięczna

Opis

Przystępując do umowy ubezpieczenia Klienci Alior Bank SA, uzyskują:

  • korzyści prawno-podatkowe;
  • 5% wartości początkowej inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową nie ukończył 70. roku życia albo 1% wartości początkowej inwestycji, jednak nie więcej niż 1.000 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową ukończył 70. rok życia, ale nie ukończył 80. roku życia;
  • 100% ochronę zainwestowanego kapitału na Dzień Wykupu Certyfikatu Depozytowego. Gwarantem wypłaty wartości zainwestowanego kapitału jest Alior Bank SA;
  • możliwość zarabiania na wzrostach wynikających z zachowania się Indeksu NXS TARS Index.

Pliki do pobrania

Archiwum sprawozdań
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×