UFK Inwestycja w Spółki Detaliczne

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 0,00

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu UFK Inwestycja w Spółki Detaliczne
Kod UFISD
Typ funduszu strukturyzowany
Data utworzenia czerwiec 2015
Data zamknięcia czerwiec 2018
Waluta PLN
produkty z funduszem Inwestycja w Spółki Detaliczne

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu jest uzyskanie na dzień zamknięcia Funduszu wzrostu wartości Aktywów Funduszu, w zależności od wzrostu, z uwzględnieniem poziomu partycypacji, wartości opisanego w Specyfikacji Certyfikatu Depozytowego koszyka spółek (Indeks): WAL-MART STORES INC, HENNES & MAURITZ AB-B SHS, CARREFOUR SA, METRO AG, L BRANDS INC, INDITEX, TESCO PLC, SEVEN & I HOLDINGS CO LTD, AMAZON.COM INC z jednoczesną ochroną wartości zainwestowanego kapitału na poziomie 100% wartości początkowej inwestycji na Dzień zamknięcia Funduszu

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia okresu subskrypcji maj 2015
Data zakończenia okresu subskrypcji maj 2015
Opłata początkowa 2,0 %
Minimalna wartość początkowa inwestycji 3 000 zł
Wiek Klienta w dacie przystąpienia do umowy ubezpieczenia od 18 do 85 lat
Zakres ochrony ubezpieczeniowej Zgon Ubezpieczonego
Częstotliwość wyceny miesięczny

Opis

Przystępując do umowy ubezpieczenia Klienci Alior Bank SA, uzyskują:

  • korzyści prawno-podatkowe,
  • 5% wartości początkowej inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową nie ukończył 70. roku życia albo 1% wartości początkowej inwestycji, jednak nie więcej niż 1.000 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową ukończył 70. rok życia, ale nie ukończył 80. roku życia, 0,5% wartości początkowej inwestycji, jednak nie więcej niż 500 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową ukończył 80. rok życia, ale nie ukończył 85. roku życia.
  • 100% ochronę zainwestowanego kapitału na Dzień Wykupu Certyfikatu Depozytowego. Gwarantem wypłaty wartości zainwestowanego kapitału jest Alior Bank SA,
  • możliwość zarabiania na wzrostach wynikających z zachowania się koszyka spółek (Indeks): Wal-Mart Stores Inc, Hennes & Mauritz Ab-B Shs, Carrefour SA, Metro Ag, L Brands Inc, Inditex, Tesco Plc, Seven & I Holdings Co Ltd, Amazon.Com Inc).

Pliki do pobrania

Archiwum sprawozdań
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×