UFK Globalna Dziewiątka

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,86 3,48

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu UFK Globalna Dziewiątka
Kod UFGLOB
Typ funduszu strukturyzowany
Data utworzenia październik 2014
Data zamknięcia październik 2017
Waluta PLN
produkty z funduszem Globalna Dziewiątka

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu jest uzyskanie na dzień zamknięcia Funduszu wzrostu wartości Aktywów Funduszu, w zależności od wzrostu, z uwzględnieniem poziomu partycypacji, wartości opisanego w Specyfikacji Certyfikatu Depozytowego koszyka spółek (Indeks): Santander, Royal Dutch Shell, Canon, Deutsche Telekom, Toyota, Pfizer, Coca Cola, Microsoft, Nestle z jednoczesną ochroną wartości zainwestowanego kapitału na poziomie 100% wartości początkowej inwestycji na Dzień zamknięcia Funduszu.

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia okresu subskrypcji wrzesień 2014
Data zakończenia okresu subskrypcji wrzesień 2014
Opłata początkowa 2%
Minimalna wartość początkowa inwestycji 3000 zł
Wiek Klienta w dacie przystąpienia do umowy ubezpieczenia od 18 do 85 lat
Zakres ochrony ubezpieczeniowej Zgon Ubezpieczonego
Częstotliwość wyceny miesięczna

Opis

Przystępując do umowy ubezpieczenia Klienci Alior Bank SA, uzyskują:

  • korzyści prawno-podatkowe
  • 5% wartości początkowej inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową nie ukończył 70. roku życia albo 1% wartości początkowej inwestycji, jednak nie więcej niż 1.000 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową ukończył 70. rok życia, ale nie ukończył 80. roku życia lub 0,5% wartości początkowej inwestycji, jednak nie więcej niż 500 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową ukończył 80. rok życia, ale nie ukończył 85. roku życia.
  • 100% ochronę zainwestowanego kapitału na Dzień Wykupu Certyfikatu Depozytowego. Gwarantem wypłaty wartości zainwestowanego kapitału jest Alior Bank SA,
  • możliwość zarabiania na wzrostach wynikających z zachowania się koszyka spółek (Indeks): Santander, Royal Dutch Shell, Canon, Deutsche Telekom, Toyota, Pfizer, Coca Cola, Microsoft, Nestle.

 

Pliki do pobrania

Archiwum sprawozdań
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×