UFK Spółki Farmaceutyczne 3

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30 10,11 3,66

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu UFK Spółki Farmaceutyczne 3
Kod UFFARM3
Typ funduszu strukturyzowany
Data utworzenia marzec 2016
Data zamknięcia marzec 2019
Waluta PLN
produkty z funduszem Spółki Farmaceutyczne 3

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu jest uzyskanie na dzień zamknięcia Funduszu wzrostu wartości Aktywów Funduszu, w zależności od wzrostu, z uwzględnieniem poziomu partycypacji, wartości opisanego w Specyfikacji Certyfikatu Depozytowego koszyka spółek (Indeks): GlaxoSmithKline PLC, Merck & Co Inc, Sanofi SA, Takeda Pharmaceutical Co Ltd, Pfizer Inc, Roche Holding AG z jednoczesną ochroną wartości zainwestowanego kapitału na poziomie 100% wartości początkowej inwestycji na Dzień zamknięcia Funduszu

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia okresu subskrypcji luty 2016
Data zakończenia okresu subskrypcji luty 2016
Opłata początkowa 2,5%
Minimalna wartość początkowa inwestycji 3 000 zł
Wiek Klienta w dacie przystąpienia do umowy ubezpieczenia od 18 do 80 lat
Zakres ochrony ubezpieczeniowej Zgon Ubezpieczonego
Częstotliwość wyceny miesięczna

Opis

Przystępując do umowy ubezpieczenia Klienci Alior Bank SA, uzyskują:

  • korzyści prawno-podatkowe,
  • 5% wartości początkowej inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową nie ukończył 70. roku życia albo 1% wartości początkowej inwestycji, jednak nie więcej niż 1.000 zł – w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową ukończył 70. rok życia, ale nie ukończył 80. roku życia;
  • 100% ochronę zainwestowanego kapitału na Dzień Wykupu Certyfikatu Depozytowego. Gwarantem wypłaty wartości zainwestowanego kapitału jest Alior Bank SA;
  • możliwość zarabiania na wzrostach wynikających z zachowania się koszyka spółek (Indeks): GlaxoSmithKline PLC, Merck & Co Inc, Sanofi SA, Takeda Pharmaceutical Co Ltd, Pfizer Inc, Roche Holding AG.

Pliki do pobrania

Archiwum sprawozdań
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×