Ubezpieczenie Autocasco

Szeroka ochrona Twojego firmowego auta

Autocasco (AC) to ubezpieczenie chroniące przed finansowymi skutkami szkody, jaka może spotkać Twój samochód – zderzeniem, uszkodzeniem, kradzieżą czy zniszczeniem, np. w wyniku pożaru. ERGO Hestia przygotowała dla Ciebie ubezpieczenie AC o szerokim, elastycznym zakresie, które możesz łatwo dopasować do potrzeb prowadzonej działalności. W AC możesz liczyć na odszkodowanie, nawet jeśli szkoda powstanie z Twojej winy. Polisa zapewnia współpracę z wyselekcjonowanymi warsztatami, rekomendowanymi przez ERGO Hestię.

Dla kogo jest ubezpieczenie w pakiecie Moja Firma?

Dla każdej firmy zarejestrowanej jako jednoosobowa działalność gospodarcza, której pojazdy chcesz zabezpieczyć na wypadek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie AC w ERGO Hestii to gwarancja naprawienia szkody i otrzymania odszkodowania, które pokryje Twoje straty. Ubezpieczamy Cię od utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu. Polisa chroni m.in. przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód, również spowodowanych z Twojej winy.

Ubezpieczenie AC umożliwi Ci wypłatę odszkodowania w przypadku m.in.

 • zderzenia się pojazdów,
 • uszkodzenia pojazdu, np. na skutek uderzenia w drzewo, w krawężnik lub wjechania w dziurę,
 • uszkodzenia pojazdu przez zwierzęta,
 • pożaru, w tym samozapłonu, wybuchu, zatopienia pojazdu,
 • uszkodzenia pojazdu w wyniku wandalizmu,
 • uszkodzenia pojazdu przez przewożony sprzęt sportowy,
 • kradzieży części lub całego pojazdu,
 • zawirusowania lub włamania do systemów elektronicznych pojazdu.
Komunikacyjne3


Pełna ochrona w ramach All risk obejmuje również odpowiedzialność za szkody powstałe:

 • wewnątrz pojazdu, wyrządzone nieumyślnie przez kierowcę, pasażerów lub przewożony ładunek,
 • na skutek zwarcia bez znamion pożaru,
 • w wyposażeniu dodatkowym – dodatkowe urządzenia i elementy zamontowane w Twoim pojeździe, np. odtwarzacz DVD, nawigacja satelitarna, fotelik samochodowy.

Sytuacja „z życia wzięta”

Podczas jazdy samochód ubezpieczonego został uderzony w bok przez inny pojazd. W wyniku zderzenia się pojazdów doszło do uszkodzenia następujących elementów:

 • przedni zderzak,
 • lewy reflektor,
 • pokrywa silnika,
 • lewe przednie drzwi,
 • lewe zewnętrzne lusterko,
 • przednia lewa obręcz koła wraz z oponą i amortyzatorem.

Uszkodzeniu uległo też wnętrze pojazdu. Szkoda została zakwalifikowana jako szkoda całkowita (ekonomiczna nieopłacalność naprawy), a wysokość odszkodowania ustalona jako różnica pomiędzy sumą ubezpieczenia, a wartością pozostałości:

 • wartość rynkowa pojazdu = suma ubezpieczenia: 15 500 zł brutto,
 • wartość pozostałości: 6200 zł brutto,
 • należne odszkodowanie: 9300 zł brutto.

Kwota przyznanego odszkodowania: 9300 zł

Ubezpieczenie obejmuje również pokrycie kosztów dorobienia kluczy w przypadku ich utraty lub zniszczenia.

Stała Suma Ubezpieczenia to kolejne uzupełnienie ubezpieczenia Autocasco, dzięki któremu wartość Twojego pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia zostaje utrzymana przez cały okres ubezpieczenia. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu wysokość odszkodowania liczona jest od sumy ubezpieczenia (wartości rynkowej pojazdu) z dnia zawarcia umowy.

Druga sytuacja:

Podczas jazdy samochodem kierujący wpadł w poślizg i do rowu, z którego został wyciągnięty przez pomoc drogową. Podczas uderzenia rozlała się przewożona w bagażniku farba (odpowiednio zabezpieczona), uszkadzając wnętrze pojazdu.

Uszkodzeniu uległy m.in:

 • przód nadwozia,
 • pokrywa silnika,
 • koła i opony przód lewy i prawy,
 • ściana tylna oraz podłoga bagażnika.

Kwota przyznanego odszkodowania: 26 319 zł

Korzyści dla Ciebie

Komunikacyjne7

Co zyskujesz?

 • możliwość szybkiej naprawy pojazdów z wykorzystaniem oryginalnych lub zamiennych części, w zależności od wybranego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia AC,
 • możliwość zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dla pojazdów bez względu na ich rodzaj i wartość,
 • zabezpieczenie przed większością zdarzeń (poza wyłączonymi z ubezpieczenia zgodnie z OWU),
 • możliwość ubezpieczenia w ramach jednej polisy kilku pojazdów, służących zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych – nie musisz wskazywać, jak wykorzystywany jest pojazd.


Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Europy (zgodnie z definicją zawartą w OWU) oraz w Algierii, Maroku, Tunezji, Izraelu i Iranie.

Do szkód powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy ERGO Hestia wprowadza udział własny w wysokości 1000 zł. Udział własny nie dotyczy sytuacji, w której szkoda powstała w wyniku zderzenia się pojazdów oraz nagłego zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu.

Dla Twojej wygody umożliwiamy płatność składki jednorazową lub ratalną.

Chcesz zabezpieczyć Twój firmowy samochód w ramach ubezpieczenia AC od ERGO Hestii?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy w wyborze właściwego wariantu.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania