Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe

OC spedytora

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora

Zadbaj o bezpieczny przewóz towarów

Organizacja przewozu towarów wiąże się z narażeniem na powstawanie szkód w transportowanym towarze. Ubezpieczenie OC Spedytora chroni Twoje przedsiębiorstwo przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi, będącymi wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie OC Spedytora w ERGO Hestii pokrywa roszczenia ze strony właściciela ładunku bądź zleceniodawcy transportu w zakresie odpowiedzialności ponoszonej zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Ubezpieczenie to może pokryć finansowo szkody będące wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji.

Korzyści dla Ciebie

Transport

Jakie są korzyści?

  • zabezpieczenie roszczeń na wypadek szkody powstałej w wyniku nienależytego wykonania umowy spedycji,
  • idealna odpowiedź na wymogi stawiane przez zleceniodawców, 
  • możliwość indywidualnego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody związane z przewozem dokonywanym przez Twoją firmę własnymi lub cudzymi środkami transportu (klauzula przewoźnika umownego).

Chcesz skorzystać z ubezpieczenia OC Spedytora?

Skontaktuj się z nami. Eksperci ERGO Hestii odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania i pomogą wybrać odpowiedni zakres ubezpieczenia.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pliki do pobrania