Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe

OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym

Zadbaj o finansową ochronę transportowanych towarów

Towary przewożone w międzynarodowym transporcie drogowym przewożone są często na znaczne odległości. Im dłużej trwa transport, tym większe ryzyko, że mogą one ulec zniszczeniu lub zostać skradzione. Każde tego rodzaju zdarzenie pociąga za sobą koszty.  Nasze ubezpieczenie OC przewoźnika zabezpiecza Twoją odpowiedzialność  w sytuacji całkowitej lub częściowej kradzieży lub uszkodzenia towaru w trakcie wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Zgodnie z postanowieniami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) odpowiadasz za szkody powstałe w transportowanym towarze. Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym przenosi ewentualne skutki zdarzeń na ERGO Hestię.


Międzynarodowy przewoźnik

Ubezpieczenie to chroni Cię na wypadek:

 • całkowitego lub częściowego zaginięcia towaru,
 • uszkodzenia towaru w trakcie wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.

Możesz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową, włączając do umowy ubezpieczenia indywidualne klauzule dotyczące:

 • kategorii przewożonych towarów oraz
 • odpowiedzialności za szkody powstałe podczas i w wyniku czynności:
  • zabezpieczenia towaru,
  • załadunkowych i rozładunkowych dokonywanych przez przewoźnika.

Dodatkowo możesz rozszerzyć ochronę o:

 • specjalny interes w dostawie towaru (art. 26 Konwencji CMR),
 • deklarację wartości przesyłki (art. 24 Konwencji CMR),
 • odpowiedzialność przewoźnika za szkodę powstałą w związku z nieterminowym podstawieniem pojazdu,
 • odpowiedzialność przewoźnika za szkodę powstałą w związku z opóźnieniem w dostawie towaru.

Skorzystaj również z naszej propozycji poszerzenia ochrony o ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu kabotażowym dla podmiotów realizujących umowy przewozu towarów na terenie Niemiec.

Korzyści dla Twojej firmy

Co zyskujesz?

 • zabezpieczenie roszczeń na wypadek szkody w przewożonym towarze, odpowiadające wymogom stawianym przez zleceniodawców (w tym spedytorów),
 • możliwość indywidualnego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o:
  • deklarację wartości przesyłki (art. 24 Konwencji CMR),
  • kwotę specjalnego interesu w dostawie towaru (art. 26 Konwencji CMR).

Chcesz skorzystać z ubezpieczenia OC Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym?

Skontaktuj się z nami. Eksperci ERGO Hestii odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania i pomogą wybrać odpowiedni zakres ubezpieczenia.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

 

 

Pliki do pobrania