Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe

Jachtów i sprzętu pływającego

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Jachtów i Sprzętu Pływającego

Pełne bezpieczeństwo na wodzie

Twoja firma posiada jachty i sprzęt pływający, z którego pracownicy korzystają w celach rekreacyjnych lub sportowych na wodach terytorialnych RP? Zabezpiecz się na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń, które mogą przytrafić się podczas eksploatacji sprzętu.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC Jachtów i Sprzętu Pływającego obejmuje:

  • jachty lub sprzęt pływający (casco),
  • odpowiedzialność cywilną armatora,
  • rzeczy osobiste członków załogi jachtu,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • koszty leczenia załogi podczas pobytu za granicą (KL).

Korzyści dla Twojej firmy

Jachty

Co zyskujesz?

  • poczucie finansowego bezpieczeństwa,
  • zabezpieczenie większości roszczeń powstałych w wyniku szkody podlegającej odpowiedzialności cywilnej,
  • możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do potrzeb Twojej firmy.

Chcesz skorzystać z ubezpieczenia OC Jachtów i Sprzętu Pływającego?

Skontaktuj się z nami. Eksperci ERGO Hestii odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania i pomogą wybrać odpowiedni zakres ubezpieczenia.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania