Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe

Cargo w transporcie krajowym

Ubezpieczenie Cargo Krajowe

Chroń przewożone towary od ryzyka utraty lub uszkodzenia

Transport przedmiotów po Polsce wiąże się z ryzykiem utraty lub uszkodzenia towarów. Ubezpieczenie Cargo Krajowe pozwala zabezpieczyć Twoją firmę na wypadek wielu różnych zdarzeń, które mogą spowodować straty. Obejmuje ono każdy rodzaj transportu krajowego – drogowy, kolejowy, lotniczy lub śródlądowy, wykonywany transportem Twoim lub obcym, wobec którego ponosisz ryzyko transportowe.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Cargo Krajowe kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców, producentów i handlowców oraz eksporterów i importerów, którzy w ramach swojej działalności sprowadzają lub wysyłają różnego rodzaju towary, co naraża ich na powstanie szkody.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Umowę ubezpieczenia możesz zawrzeć w jednym z trzech zakresów: podstawowym, rozszerzonym i pełnym.

Już w podstawowym zakresie ubezpieczenie obejmuje utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonych rzeczy, spowodowane przez aż 16 zdefiniowanych ryzyk:

Cargo krajowe - tekst
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • huragan,
 • kradzież będącą następstwem wypadku Twojego środka transportu,
 • lawinę,
 • osunięcie się ziemi,
 • powódź,
 • pożar,
 • rabunek,
 • trzęsienie ziemi,
 • uderzenie pioruna,
 • upadek obiektu zewnętrznego na Twój środek transportu,
 • upadek statku powietrznego,
 • wandalizm,
 • wybuch,
 • wypadek środka transportu.


Wariant rozszerzony zwiększa  tę ochronę o ryzyko kradzieżowe i załadunkowe/rozładunkowe.

Wariant pełny, oznaczający najszerszą ochronę, działa na zasadzie All risk. Oznacza to, że Twój ładunek chroniony jest od wszystkich ryzyk z wyjątkiem wyłączonych wprost w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Korzyści dla Twojej firmy

Co zyskujesz?

 • dostosowanie zakresu do potrzeb firmy i faktycznych zagrożeń dla przewożonego ładunku,
 • dużą elastyczność umowy, która może być zawarta na indywidualnie negocjowanych przez strony warunkach i z wybranymi klauzulami dodatkowymi.  

Chcesz skorzystać z ubezpieczenia transportu krajowego?

Skontaktuj się z nami. Eksperci ERGO Hestii odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania, pomogą wybrać odpowiedni zakres ubezpieczenia i dopilnują niezbędnych formalności.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania