Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

 

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

Zadbaj o ochronę zwierząt w Twoim gospodarstwie

Hodowla i chów zwierząt gospodarskich to ważna część Twojej produkcji rolnej? Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich pozwoli Ci zabezpieczyć zwierzęta gospodarskie przed skutkami zjawisk pogodowych – i to za naprawdę niewielką kwotę.

Możesz je chronić dobrowolnym ubezpieczeniem, zawieranym w ramach dotacji, a także niedotowanym ubezpieczeniem rozszerzonym o ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym.

Co obejmuje to ubezpieczenie?

Ubezpiecznia Rolne


Ubezpieczeniem możemy objąć zwierzęta należące do producenta rolnego, takie jak bydło, konie, owce, kozy, świnie i drób.

Od czego chroni to ubezpieczenie?
Zwierzęta gospodarskie obejmujemy ochroną od ryzyka padnięcia i uboju z konieczności w następstwie zdarzeń losowych spowodowanych przez:

 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • huragan,
 • lawinę,
 • obsunięcie się ziemi,
 • uderzenie pioruna,
 • powódź.


Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym (bez dotacji).

Ryzyko porażenia prądem obejmuje działanie na zwierzę prądu elektrycznego, powodujące padnięcie lub ubój z konieczności.

Korzyści dla Twojego gospodarstwa

Co zyskujesz?

 • możliwość ubezpieczenia od wielu różnych zjawisk pogodowych za jedną, niewielką kwotę,
 • możliwość rozszerzenia o ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym,
 • wypłatę odszkodowania pozwalająca na szybszą odbudowę stada,
 • do 65% dopłaty do składki z budżetu państwa,
 • zapewnienie stabilności produkcji zwierzęcej w gospodarstwie.
Ubezpiecznia Rolne


Chcesz kompleksowo chronić Twoje zwierzęta gospodarskie?

Wybierz to ubezpieczenie! Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci spersonalizowaną ofertę.

Masz już ubezpieczenie zwierząt gospodarskich w ERGO Hestii i chcesz zgłosić szkodę?

Zgłoś szkodę na 3 sposoby:

 • przez formularz na stronie: www.ergohestia.pl,
 • za pośrednictwem przedstawiciela ERGO Hestii,
 • telefonicznie pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 55 55.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pliki do pobrania