ubezpieczenie podróżne

Ubezpieczenie podróżne

O ubezpieczeniu

Ubezpieczenie podróżne

Zadbaj o kompleksową ochronę Twojego życia i zdrowia w podróży

Wyjeżdżasz prywatnie lub służbowo za granicę? Niezależnie od tego, jak długie lub częste są te wyjazdy, potrzebujesz ubezpieczenia podróżnego. Powód jest prosty – koszty szkód powstałych poza granicami mogą być naprawdę wysokie.

Ubezpieczenie podróży to pakiet składający się z pięciu ubezpieczeń głównych, które kompleksową zadbają o finansową ochronę Twojego zdrowia i życia. A przede wszystkim sprawią, że będziesz mógł podróżować z poczuciem finansowego bezpieczeństwa. Zapoznaj się też z bogatą, kilkuwariantową ofertą ubezpieczeń dodatkowych.

Ubezpieczenie podróżne

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

To ubezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich na czas zagranicznych podróży prywatnych i służbowych. Oferowana ochrona, poza osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, może również objąć organizatorów wycieczek i instruktorów sportu.

Zakres ochrony dla osoby fizycznej i osoby odbywającej np. podróż służbową jest taki sam. Pamiętaj jednak, że jeśli pracujesz fizycznie za granicą i szukasz ochrony od następstw wypadków związanych z wykonywaniem tego rodzaju pracy, to warto rozszerzyć zakres o dodatek Praca Fizyczna.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

W ubezpieczeniu podróży możemy objąć ochroną:

 • zdrowie i życie Twoje i Twoich bliskich,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim, np. podczas uprawiania sportu (OC),
 • bagaż, np. odzież, przedmioty osobiste, wózki dziecięce, sprzęt fotograficzny,
 • sprzęt sportowy.

Zabezpieczamy również przewożone mienie – każdy wariant zawiera ubezpieczenie Bagażu. Możesz też dodatkowo wybrać ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Każdy z wariantów ubezpieczenia ERGO Podróż to kompleksowy pakiet ubezpieczeń obejmujący

Pomoc medyczną i  pokrycie kosztów leczenia

To ubezpieczenie  zapewnia Ci:

 • niezbędną pomoc medyczną po wypadku, np. leczenie szpitalne, ambulatoryjne, stomatologiczne, konsultacje medyczne oraz całodobową Pomoc Centrum Alarmowego,
 • transport z miejsca wypadku do placówki medycznej, a po zakończeniu leczenia - do miejsca zakwaterowania oraz transport powrotny do miejsca zamieszkania,
 • ratownictwo w górach i na morzu, czyli poszukiwania prowadzone przez wyspecjalizowane służby ratownictwa oraz pomoc medyczną na miejscu wypadku – do wysokości sumy ubezpieczenia,
 • bardzo wysokie sumy ubezpieczenia – nawet 1 milion zł!

Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o następujące dodatki:

 • Praca fizyczna - ochrona od następstw wypadków związanych z wykonywaniem pracy fizycznej,
 • Terroryzm - rozszerzenie ochrony w razie niespodziewanej wojny lub aktów terroru na terytorium kraju niebezpiecznego,
 • Choroby przewlekłe - ochrona od następstw choroby przewlekłej dla osób, które leczyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy, lub jeśli przyjmują regularnie leki,
 • Sport (dyscypliny ryzykowne),
 • Sport wyczynowy (dyscypliny ekstremalne).

Podróż Assistance

Assistance zapewnia Ci wsparcie na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń. Obejmuje to m.in.:

 • assistance opiekuńczy, w tym opiekę nad dziećmi oraz osobami niesamodzielnymi podczas podróży oraz pozostawionymi w Polsce,
 • telekonferencję z osobami bliskimi,
 • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych,
 • pomoc w tłumaczeniu, w sytuacji gdy nieznajomość języka uniemożliwia kontakt z lekarzem lub innym pracownikiem placówki medycznej,
 • zabezpieczenie nieruchomości w Polsce w przypadku zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem,
 • przedłużenie ochrony o 48h – bez konieczności opłacania dodatkowej składki, w przypadku awarii lub opóźnienia środka transportu oraz innych zdarzeń losowych,
 • przerwanie podróży – organizacja i pokrycie kosztów powrotu do domu np. w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Twojej osoby bliskiej lub włamania do mieszkania.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zawiera:

 • odpowiedzialność ERGO Hestii w sytuacji wyrządzenia szkody innym osobom, np. podczas uprawiania sportu lub przez dzieci będące pod Twoją opieką,
 • odpowiedzialność ERGO Hestii za szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem mienia, w tym także wypożyczonego, np. uszkodzenie sprzętu sportowego czy uszkodzenie mienia w hotelu,
 • odpowiedzialność ERGO Hestii za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem lub posiadaniem domu lub mieszkania (w tym wynajmowanego),
 • OC instruktora – odpowiedzialność ERGO Hestii za szkody wyrządzone z Twojej winy innym osobom, wynikające z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych instruktora sportu (limit odpowiedzialności – do 100 tysięcy zł),
 • wysokie sumy gwarancyjne – nawet 1 milion zł.

Podróże JDG


W ubezpieczeniu podróży OC chroni Cię tylko od szkód związanych z wykonywaniem czynności życia codziennego – nie obejmuje ochrony od szkód z zakresu OC Twojej działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie NNW obejmuje:

 • organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji w Polsce (np. wizyta w poradni rehabilitacyjnej, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego – w Wariancie III),
 • organizację pomocy domowej lub opieki nad dzieckiem (w Wariancie III),
 • wypłatę świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – system świadczeń progresywnych, który oznacza, że im wyższy procent uszczerbku na zdrowiu, tym większy procent sumy ubezpieczenia zostanie wypłacony.

Ubezpieczenie Bagażu

W ubezpieczeniu Bagażu ochrona obejmuje:

 • utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów osobistych, tj. telefonu, tabletu czy kluczy,
 • bagaż przewożony wewnątrz pojazdu/kampera oraz w bagażnikach zewnętrznych,
 • pokrycie kosztów zakupu artykułów pierwszej potrzeby – w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu,
 • pomoc w przypadku utraty środków płatniczych lub niezbędnych dokumentów,
 • organizację i pokrycie kosztów dosłania utraconych przedmiotów osobistych.

Korzyści dla Twojej firmy

Co zyskujesz?

 • organizację bezgotówkowej pomocy medycznej,
 • szeroki zakres usług assistance, brak podlimitów na ratownictwo,
 • specjalną infolinię – 7 dni w tygodniu/24h na dobę,
 • możliwość wykupienia polisy krótkoterminowej i rocznej,
 • możliwość zawarcia polisy rocznej ryczałtowej, przydatnej w przypadku częstych wyjazdów służbowych.
 • możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w formie imiennej lub grupowej podczas jednej transakcji,
 • trzy gotowe warianty do wyboru z wysokimi sumami ubezpieczenia,
 • uzupełniające opcje w formie dodatków i rozszerzeń zakresu ubezpieczenia,
 • pełny zakres terytorialny – ubezpieczenie dopasowane do kierunku podróży polisy i certyfikaty drukowane są dwujęzycznie: w języku polskim i w języku angielskim,
 • po zatwierdzeniu polisy otrzymujesz SMS, w którym będą wszystkie niezbędne informacje np. termin płatności za polisę, Dane do Centrum Alarmowego.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pliki do pobrania

Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies