ubezpieczenie podróżne

Ubezpieczenie podróżne

Ubezpieczenie dodatkowe

Ubezpieczenia dodatkowe

To cała seria ubezpieczeń, które zwiększają Twoje poczucie bezpieczeństwa podczas zagranicznej podróży.

Sprzęt Sportowy

Sprzęt sportowy nie jest objęty zakresem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia
bagażu. Jeśli chcesz go chronić, wybierz ubezpieczenie sprzętu sportowego. Możesz wybrać jedną z dwóch sum ubezpieczenia – 10 lub 25 tys. zł.

Wypadek w podróży

Jeśli stracisz życie w wypadku komunikacyjnym, Twoi bliscy dostaną świadczenie w wysokości 50 tys. zł.

Praca Fizyczna

To ochrona od następstw wypadków związanych z wykonywaniem przez Ciebie pracy fizycznej w czasie zagranicznego wyjazdu. Jeśli jest to tzw. zawód niższego ryzyka (np. praca umysłowa, nauczyciel, opiekun nad osobami starszymi), nie musisz rozszerzać zakresu ubezpieczenia o ten dodatek. Z kolei zawody podwyższonego ryzyka (np. robotnik przemysłowy, operator młota pneumatycznego itp.) będą wymagały opłaty dodatkowej składki. Zawody niebezpieczne są wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Karnety i Kursy

Obejmuje zwrot kosztów karnetów lub kursów sportowych niewykorzystanych z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku – suma ubezpieczenia to 1 tys. zł.

Terroryzm

Rozszerza ochronę w razie niespodziewanej wojny lub aktów terroru na terytorium kraju niebezpiecznego (zgodnie z definicją podaną w OWU). Ochrona dotyczy Ubezpieczenia Pomoc Medyczna i Koszty Leczenia, Ubezpieczenia Podróż Assistance oraz Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Choroby Przewlekłe

Ochrona od następstw choroby przewlekłej. Chodzi o ustalenie, czy leczysz się w specjalistycznej poradni lub w wyniku wcześniej przebytych chorób jesteś pod stałą kontrolą lekarza.

Sport

Ochrona od następstw wypadków związanych z uprawianiem ryzykownych dyscyplin sportowych.

Ubezpieczenie podróżne

Sport Wyczynowy

Ochrona od następstw wypadków związanych z uprawianiem ekstremalnych
dyscyplin sportowych (np. nurkowanie głębinowe).

Sytuacje „z życia wzięta”

Podróże2

Klient, miłośnik nurkowania wraz z małżonką wybrał się do Tajlandii. Pierwszego dnia wynurzył się zbyt szybko, ze zbyt małą ilością przystanków dekompresyjnych (nurkował do 40 m.). Wykazywał objawy choroby dekompresyjnej (m.in. wysypka).

Natychmiast wezwano pomoc. Ekipa ratunkowa przetransportowała Klienta najpierw na ląd, a następnie do miejsca, gdzie dostępna była komora dekompresyjna. Szpital, który otrzymał dane ubezpieczenia, skontaktował się z nami i ustalił warunki płatności za leczenie. Klient przeszedł je na miejscu, a Centrum Alarmowe zorganizowało też jego transport powrotny do kraju. Koszty interwencji: 4500 USD ratownictwo i leczenie, 3000 zł wcześniejszy powrót do Polski.

Jaki wariant zapewni Ubezpieczonemu ochronę?

Wariant I, II lub III z rozszerzeniem o Sport wyczynowy.

Małżeństwo wybrało się w podróż do Paryża. Mężczyzna był chory na cukrzycę, więc przed wyjazdem wykupił ubezpieczenie podróżne rozszerzone o zaostrzenia chorób przewlekłych. W trakcie pobytu źle się poczuł i miał objawy hipoglikemii.

Żona natychmiast zawiadomiła pogotowie, które w kilka minut pojawiło się na miejscu i udzieliło klientowi pierwszej pomocy. Przewieziono go do szpitala, gdzie przeszedł badania i leczenie. W trakcie pobytu w szpitalu żona zawiadomiła o zdarzeniu Centrum Alarmowe, które skontaktowało się ze szpitalem, poprosiło o przesłanie dokumentacji medycznej i zobowiązało się pokryć wszystkie koszty.

Po udzieleniu pomocy medycznej stan Poszkodowanego poprawił się na tyle, że nie było konieczne dalsze leczenie – klienci mogli bezpiecznie kontynuować pobyt w Paryżu. Klient miał kartę EKUZ, którą okazał w szpitalu, ale otrzymał rachunki dotyczące udziału własnego pacjenta (zgodnie z zasadami francuskiego ubezpieczenia zdrowotnego). Koszty interwencji: 200 euro transport karetką, 70 euro wizyta lekarska, 30 euro badania laboratoryjne*.

Jaki wariant zapewni Ubezpieczonemu ochronę?

Wariant I, II lub III z rozszerzeniem o Choroby przewlekłe.

 

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.