jdg ubezpieczenia mienia 2

Ubezpieczenie mienia

Dodatkowe

Ubezpieczenia dodatkowe

Zapewnij sobie pomoc i finansowe wsparcie na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń

To zestaw usług wspierających na wypadek różnych zdarzeń, które mogą zaistnieć w Twojej firmie i należących do Ciebie nieruchomościach. Dzięki nim szybko zorganizujemy wizyty takich specjalistów jak ślusarz, hydraulik czy elektryk (assistance). Pokryjemy także  koszt tych wizyt, podobnie jak koszt utraconego przez Ciebie bagażu. Ubezpieczenia dodatkowe uzupełniają ubezpieczenia podstawowe, zapewniając Ci poczucie komfortu: zarówno finansowego, jak i organizacyjnego.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie to kierujemy do właścicieli firm, którzy chcą zapewnić sobie oraz swoim pracownikom wysoki poziom usług pomocowych.

Od czego chroni to ubezpieczenie?


Ubezpieczenie ERGO Hestii dla klienta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą to unikatowe rozwiązanie. Łączy w sobie możliwość ubezpieczenia jednocześnie mienia prywatnego, jak i służącego do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Możesz wybierać następujące ubezpieczenia dodatkowe:

Dom i Firma Assistance

Ubezpieczenie zapewnia:

  • szeroki zakres dostępnych usług, np. pomoc interwencyjną specjalisty (m.in. ślusarza, hydraulika, elektryka) w sytuacji wystąpienia awarii, przepięcia lub zdarzenia losowego,
  • pokrycie kosztu części zamiennych użytych w dokonanych naprawach – do 200 zł.
mienie tekst


SOS Assistance

Ubezpieczenie obejmuje:

  • pomoc w sytuacji uszkodzenia bądź zniszczenia budynku lub lokalu, kiedy te uszkodzenia lub zniszczenia powstały wskutek zdarzeń losowych (w tym powodzi) i uniemożliwiają mieszkanie lub prowadzenie działalności,
  • szeroki katalog dostępnych usług, m.in. zakwaterowanie, dozór, transport i składowanie mienia.

Bagaż i Cargo

Ubezpieczenie obejmuje:

  • utratę, zniszczenie lub uszkodzenie: bagażu, środków obrotowych lub gotówki, znajdujących się w okolicznościach objętych ochroną ubezpieczeniową,
  • połączenie ubezpieczenia Bagaż i Cargo w ramach jednego dodatku.

Dodatek ten możesz wykupić zarówno z ubezpieczeniem mienia, jak i z ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Korzyści dla Twojej firmy

OC w życiu prywatnym - O ubezpieczeniu - Po lewej


Co zyskujesz?

  • poczucie finansowego bezpieczeństwa na wypadek strat spowodowanych niespodziewanymi wypadkami,
  • ubezpieczenie jednocześnie mienia prywatnego i firmowego poza miejscem ubezpieczenia,
  • łatwą i szybką ścieżkę likwidacji szkód.

Jesteś zainteresowany pakietem ubezpieczeń pomocowych w Twojej działalności?

Skontaktuj się z nami. Przedstawimy Ci szczegóły i zaproponujemy spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do Twoich potrzeb.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania