PENE1

Testy penetracyjne

Testy penetracyjne

Zweryfikuj bezpieczeństwo rozwiązań IT w Twojej firmie.

Cyberbezpieczeństwo Twojej firmy powinno stanowić priorytet w dzisiejszym, silnie zinformatyzowanym świecie. Testy penetracyjne to prosta droga do praktycznej weryfikacji skuteczności zastosowanych zabezpieczeń teleinformatycznych. Kontrolowana próba infiltracji wskaże słabe punkty, które mogłyby zostać wykorzystane przez hakera w warunkach faktycznego ataku. Taka wiedza to pierwszy krok do ich wyeliminowania.

Na czym polegają testy penetracyjne?

Zespół ekspertów dokonuje kontrolowanego ataku na infrastrukturę teleinformatyczną Twojej firmy. Korzysta on z narzędzi oraz metod używanych w prawdziwych atakach. Umożliwia to wykrycie ewentualnych słabych punktów, takich jak:

 • nieaktualne wersje systemów operacyjnych lub oprogramowania,
 • luki w zabezpieczeniach,
 • błędna konfiguracja urządzeń czy oprogramowania, umożliwiająca wykonanie potencjalnie niebezpiecznych czynności,
 • nieaktywne bądź niepoprawnie wdrożone mechanizmy bezpieczeństwa,
 • niewspierane przez producentów oprogramowanie,
 • brak dobrych praktyk w obszarze bezpieczeństwa IT.

Po zakończeniu testów wykryte nieprawidłowości klasyfikowane są według pięciostopniowej skali dotkliwości. Pozwala to określić, z jak poważnymi uchybieniami mamy do czynienia i ułatwia stworzenie planu naprawczego.

Rezultaty testów zawarte są w raporcie. Obejmuje on opis nieprawidłowości, sposób ich usunięcia lub – w przypadku, gdy nie da się ich usunąć – spis rekomendowanych działań minimalizujących ryzyko. To olbrzymie wsparcie w procesie projektowania zabezpieczeń IT Twojej firmy.

Próba infiltracji – krok po kroku


Testy penetracyjne przeprowadzane są zdalnie lub lokalnie. Wpływ na decyzję mają preferencje klienta, możliwości techniczne oraz zakres działań.

 • Pierwszy krok to dopięcie niezbędnych formalności – podpisanie umowy o poufności, szczegółowe określenie zakresu testu i harmonogramu działań oraz potwierdzenie wcześniejszych uzgodnień.
 • Następnie zespół audytorów podejmuje próbę infiltracji systemów oraz pozostałej infrastruktury. Na bieżąco informujemy Cię o postępach, problemach, wykrytych zagrożeniach.
 • Zwieńczenie prowadzonych działań stanowi obszerny raport, w którym szczegółowo opisane zostaną rezultaty testu. To dokument, który będzie stanowił fundament cyberbezpieczeństwa Twojej firmy.
PENE2


Co ważne, możemy Cię wesprzeć w procesie wdrażania rekomendowanych zaleceń, jak też przeprowadzenia ponownego testu weryfikującego rezultat przeprowadzonych działań naprawczych.

Testy penetracyjne przynoszą szereg korzyści. Twoja firma nie musi dysponować dedykowanym zespołem ds. cyberbezpieczeństwa, aby należycie zabezpieczyć infrastrukturę teleinformatyczną. Wesprzemy Cię w tym.

Korzyści dla Twojej firmy

PENE3

Co zyskujesz?

 • weryfikacje skuteczności wdrożonych zabezpieczeń w warunkach faktycznego ataku,
 • ocenę bezpieczeństwa na podstawie porównania z innymi podmiotami z branży,
 • wskazanie konkretnych zagrożeń oraz opracowanie zaleceń minimalizujących ryzyko ich wystąpienia,
 • wskazanie słabych punktów i sposobów na ich likwidację,
 • spełnienie wymagań art. 32 RODO dotyczących testów stosowanych mechanizmów bezpieczeństwa.


Dlaczego warto wybrać ekspertów ERGO Hestii?

 • zatrudniamy wyłącznie certyfikowanych ekspertów z zakresu bezpieczeństwa danych i IT,
 • dysponujemy szerokim zapleczem nowoczesnych narzędzi komercyjnych, w tym typu open source, które wykorzystujemy w prowadzonych testach,
 • mamy wieloletnie doświadczenie, a co za tym idzie, wiemy, w jaki sposób działają hakerzy,
 • nasi audytorzy to eksperci, którzy podchodzą z pełnym zaangażowaniem do każdego klienta.

Chcesz odpowiednio zabezpieczyć swoją firmę?

Szukasz wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa? Chcesz zmniejszyć skutki wypadków ubezpieczeniowych? Napisz do nas: hcs@ergohestia.pl Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania i zaprezentujemy możliwe rozwiązania. Przygotujemy spersonalizowaną ofertę, którą dopasujemy do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie!

MATERIAŁ MARKETINGOWY