Osobowe

Ubezpieczenie osobowe

Koszty leczenia

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia – bezpieczna podróż pracownika

Twoi pracownicy jeżdżą służbowo za granicę? Jeśli zachorują lub doznają urazu w wyniku wypadku i skorzystają z opieki medycznej, firma będzie musiała zwrócić im koszty leczenia. Ubezpieczenie Kosztów Leczenia pozwala pracodawcy ochronić finanse przedsiębiorstwa i pokryć niezbędne wydatki.

Koszty leczenia tekst

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie rekompensuje niezbędne i udokumentowane koszty leczenia poniesione przez ubezpieczonego pracownika poza granicami RP oraz kraju stałego pobytu.

W ramach polisy ERGO Hestia pokryje koszty:

 • leczenia za granicą, 
 • transportu i repatriacji, 
 • ratownictwa, 
 • przerwania podróży,
 • udzielenia natychmiastowej pomocy Assistance,
 • utraconego bagażu,
 • wynikające z opóźnienia dostarczenia bagażu czy opóźnienia lub odwołania środka transportu,
 • odpowiedzialności cywilnej. 

Jakie atuty ma to ubezpieczenie?

Dzięki ubezpieczeniu Kosztów Leczenia ERGO Hestia przejmie od Twojej firmy organizację i pokrycie kosztów transportu poszkodowanego do kraju oraz podróży osoby zastępującej pracownika w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Przykład:

Handlowiec miał wypadek samochodowy podczas służbowego wyjazdu do Belgii. Przebywał w szpitalu w Antwerpii przez 21 dni. Pracodawca wykupił polisę KL w ERGO Hestii, dlatego ubezpieczyciel pokryje cały ww. koszt leczenia.

Co wyróżnia ubezpieczenie Kosztów Leczenia w ERGO Hestii?  

 • wysokie sumy ubezpieczenia, 
 • brak zapisów określających maksymalny okres przebywania ubezpieczonego za granicą, 
 • specjalny numer telefonu Centrum Alarmowego, skracający czas oczekiwania na połączenie z konsultantem.
Grupowe - o ubezpieczeniu


Dodatkowo masz możliwość:

 • włączenia do zakresu ubezpieczenia innych ryzyk,
 • zwiększenia sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach,
 • rozszerzenia ochrony o koszty leczenia następstw ataków terrorystycznych.

Jak zgłosić szkodę?

Masz już ubezpieczenie koszty leczenia i chcesz zgłosić szkodę?

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 • przez formularz na stronie: www.ergohestia.pl,
 • za pośrednictwem przedstawiciela ERGO Hestii,
 • telefonicznie pod numerem: +48 22 232 29 90 lub +48 22 522 29 90.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania