Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia

Szkody elektryczne

Ubezpieczenie od szkód elektrycznych

Chroń firmę przed szkodami spowodowanymi przez prąd

Działalność wielu przedsiębiorstw opiera się na posiadaniu sprawnego parku maszynowego. Dlatego warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie tego rodzaju mienia poprzez dobrze dopasowaną polisę majątkową. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych pozwala objąć ochroną czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny, aparaty i urządzenia elektroenergetyczne (z wyłączeniem linii przesyłowych). Obejmuje ono wszelkie szkody, które są spowodowane przez nieprawidłowości związane z działaniem prądu elektrycznego, w tym jego przesyłem. 

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych kierujemy do firm posiadających park maszynowy – maszyny, urządzenia, aparaty techniczne oraz kotły i maszyny energetyczne (np. dla przemysłu elektroenergetycznego i ciepłowniczego).

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obejmuje nagłe zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, wynikłe:

 • ze zmiany napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego,
 • z zaniku napięcia jednej lub kilku faz,
 • ze zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego powstałej wskutek awarii lub uszkodzenie izolacji.

Obejmujemy park maszynowy Twojej firmy ochroną:

 • w trakcie eksploatacji,
 • podczas postoju, 
 • podczas demontażu i ponownego montażu.
Mienie

Korzyści dla Twojej firmy

Szkody elektryczne

Co zyskujesz?

 • ochronę przed zdarzeniami spowodowanymi niewłaściwymi parametrami prądu,
 • ochronę przed zdarzeniami spowodowanymi z winy dostawcy (np. gdy nie zadziałają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe),
 • pokrycie w granicach sum ubezpieczenia dodatkowych kosztów:
  • poniesionych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, choćby okazały się bezskuteczne,
  • usunięcia pozostałości po szkodzie – w granicach do 5% wysokości szkody,
  • napraw prowizorycznych, jeżeli są one częścią końcowych czynności naprawczych i nie zwiększają całkowitej wartości kosztów remontu lub naprawy,
  • transportu, montażu i demontażu, z wyłączeniem transportu ekspresowego lub lotniczego, chyba że umowa ubezpieczenia stanowi inaczej.

Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem maszyn od szkód elektrycznych dla Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami. Przedstawimy jego szczegóły i zaproponujemy spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do Twoich potrzeb.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania