Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia

Sprzęt i maszyny budowlane

Ubezpieczenie Sprzętu i Maszyn Budowlanych

Zadbaj o wartościowy sprzęt budowlany Twojej firmy

Jesteś wykonawcą budowlanym? Chroń sprzęt, który stanowi dużą część majątku Twojej firmy. Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych (tzw. CPM czyli Contractors’ Plant and Machinery) chroni finanse wykonawców prac budowlanych, które mogłyby ucierpieć w wyniku zniszczenia bądź uszkodzenia elementów parku maszynowego.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie to kierujemy przede wszystkim do wykonawców prac budowlanych. Ochroną możemy objąć również zakłady produkcji betonu, branżę rolniczą oraz pojazdy służb publicznych.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

MaszynyBudowlanev2

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych obejmuje nagłe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia podczas:

 • eksploatacji,
 • postoju,
 • napraw lub remontów,
 • montażu i demontażu,
 • załadunku i rozładunku.

Ubezpieczenie chroni m.in. od:

 • błędów w obsłudze,
 • działania warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz czy powódź),
 • kradzieży z włamaniem,
 • wandalizmu,
 • przewrócenia się mienia.

Ochroną objęte jest również zderzenie z inną maszyną budowlaną. Polisa majątkowa zapewnia wiele korzyści zarówno firmie, jak i jej pracownikom.

Korzyści dla Twojej firmy

Co zyskujesz?

 • kompleksową ochronę maszyn i sprzętu, dostosowaną do potrzeb i faktycznych zagrożeń dla firmy,
 • pokrycie dodatkowych kosztów w granicach sum ubezpieczenia:
  • poniesionych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, choćby okazały się bezskuteczne – koszty są zwracane nawet, jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu,
  • usunięcia pozostałości po szkodzie – w granicach do 5% wysokości szkody objętej zakresem ubezpieczenia,
  • napraw prowizorycznych, jeżeli są one częścią końcowych czynności naprawczych i nie zwiększają całkowitej wartości kosztów remontu lub naprawy,
  • transportu, montażu i demontażu, z wyłączeniem transportu ekspresowego lub lotniczego, chyba że umowa stanowi inaczej.


Zakres ubezpieczenia możesz wzbogacić o klauzule dodatkowe w postaci:

 • rozszerzenia zakresu o transport lądowy – czyli ochronę mienia podczas transportu na teren budowy na terytorium Polski,
 • rozszerzenia zakresu o samoczynne poruszanie się – czyli o szkody w mieniu przemieszczającym się na miejsce budowy drogą lądową na terytorium Polski,
 • zniszczenia lub utraty wskutek powodzi, trzęsienia ziemi, osunięcia ziemi lub skał albo zapadnięcia się ziemi,
 • kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (w tym frachtu lotniczego).
Sprzęt i maszyny budowlane 2


Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem sprzętu i maszyn budowlanych w Twojej firmie? 
  

Skontaktuj się z nami. Przedstawimy jego szczegóły i zaproponujemy spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do Twoich potrzeb.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania