Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia

Sprzęt elektroniczny

Ubezpieczenie Sprzętu Elektronicznego

Zabezpiecz elektronikę w Twojej firmie

Serwery, komputery, dyski z danymi… Podczas codziennej eksploatacji sprzęt elektroniczny narażony jest na wiele różnych niebezpieczeństw – od zalania aż po kradzież. Najczęściej dochodzi do awarii związanych z prądem elektrycznym i usterek w wyniku błędów w obsłudze. Każde tego rodzaju zdarzenie może nieść ze sobą poważne koszty i zakłócać funkcjonowanie firmy. Dobre ubezpieczenie firmowego sprzętu elektronicznego minimalizuje ryzyko poważnych strat i opóźnień w działalności Twojej firmy. 

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego kierujemy do firm posiadających sprzęt elektroniczny, medyczny lub maszyny sterowane elektroniką. Ochroną możesz też objąć laptopy i smartfony, z których korzystają pracownicy.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obejmuje nagłe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia. Może nim być wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny – stacjonarny, przenośny czy elektronika w maszynach i urządzeniach. 

Zakres ten możesz rozszerzyć o ubezpieczenie zewnętrznych nośników danych oraz zwiększonych kosztów działalności.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zapewnia ochronę w formule All risk (czyli od wszystkich ryzyk), tj. obejmuje swoim zakresem wszystkie ryzyka, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. To oznacza, że elektronika w Twojej firmie chroniona będzie również od przyczyn, które trudno przewidzieć, np. przegryzienie kabla przez zwierzę. Taka konstrukcja ubezpieczenia zapewnia wiele korzyści zarówno firmie, jak i jej pracownikom.

Korzyści dla Twojej firmy

Co zyskujesz?

 • kompleksową ochronę przed wszystkimi zdarzeniami, które nie mogą zostać pokryte z gwarancji producenta,
 • ochronę przed szkodami spowodowanymi działaniem człowieka (błędy w obsłudze, błędy na etapie projektowania lub produkowania maszyny, użycie wadliwego materiału, zwarcie, przepięcie, przetężenia i inne przyczyny elektryczne),
 • elastyczny zakres ubezpieczenia, łatwy do dostosowania do potrzeb i faktycznych zagrożeń dla firmy, pokrycie dodatkowych kosztów w granicach sum ubezpieczenia:
  • poniesionych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, choćby okazały się bezskuteczne,
  • usunięcia pozostałości po szkodzie – w granicach do 10% wysokości szkody objętej zakresem ubezpieczenia.

Sprzęt elektroniczny


Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o klauzule dodatkowe w postaci:

 • ubezpieczenia zewnętrznych nośników danych,
 • zwiększonych kosztów działalności,
 • sprzętu elektronicznego zainstalowanego na statku powietrznym oraz na jednostkach pływających,
 • sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia,
 • sprzętu przenośnego zamontowanego w pojazdach,
 • sprzętu poza Polską (dotyczy sprzętu przenośnego),
 • nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących,
 • sprzętu w okresie tymczasowego magazynowania,
 • zrzeczenia się prawa do regresu,
 • strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych,
 • aktów terroryzmu.

Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego w Twojej firmie?   

Skontaktuj się z nami. Przedstawimy jego szczegóły i zaproponujemy spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do Twoich potrzeb.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania