Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia

O ubezpieczeniu

Ubezpieczenie Mienia i Utraty Zysku

Kompleksowa ochrona Twojego przedsiębiorstwa

Na majątek i zyski Twojej firmy czyha wiele zagrożeń. Eksperci ERGO Hestii specjalizują się w tworzeniu kompleksowych rozwiązań, zapobiegających stratom finansowym przedsiębiorstw. Dzięki przeniesieniu ryzyka na nas, w przypadku zaistnienia chronionego zdarzenia, zrekompensujemy straty poniesione przez Twoją firmę.

Ochronę możesz rozszerzyć o koszty związane z ryzykiem utraty zysku, co pozwoli na ustabilizowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Dzięki tak kompleksowej ochronie, Twoja firma w każdej sytuacji ma szansę zachować ciągłość biznesu.  

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie to kierujemy do firm z sektora MSP i dużych przedsiębiorstw.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Szkody elektryczne

Zakres ubezpieczenia możesz dostosować do ryzyk, na jakie narażona jest Twoja firma. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenie zapewnia ochronę od:

 • ryzyk nazwanych - pożar, uderzenie pioruna, wybuch (wariant podstawowy),
 • dodatkowych ryzyk, takich jak wiatr czy zalanie i powódź (wariant rozszerzony),
 • do wszystkich ryzyk (All risk), poza wyłączonymi w OWU (wariant kompleksowy).

Dodatkowo, wariant podstawowy oraz rozszerzony możesz  uzupełnić o ryzyko kradzieży, które jest już ujęte w wariancie kompleksowym.

Do każdego z trzech wariantów możesz też dokupić ubezpieczenie ochrony utraty zysku.

Co ważne, suma ubezpieczenia nie zmniejsza się po wypłacie odszkodowania.

Możesz ubezpieczyć mienie Twojej firmy w wartości odtworzeniowej, czyli odpowiadającej kosztom odtworzenia go do stanu nowego.


Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć:

 • budynki, budowle i lokale,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, narzędzia i przyrządy (w tym przedmioty o niewielkiej wartości),
 • wartości pieniężne i przedmioty wartościowe,
 • nakłady inwestycyjne,
 • środki obrotowe,
 • mienie osób pozostających poza stosunkiem ubezpieczeniowym, przekazane ubezpieczającemu na podstawie tytułu prawnego (mienie osób trzecich),
 • mienie pracownicze, w tym pojazdy pracowników, o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia z podaniem odrębnych sum ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że pojazdy objęte są ochroną wyłącznie podczas postoju w miejscu ubezpieczenia.

Polisa majątkowa zapewnia wiele korzyści zarówno firmie, jak i jej pracownikom.

Korzyści dla Twojej firmy

Co zyskujesz?

 • zakres ochrony dostosowany do potrzeb i faktycznych zagrożeń dla firmy,
 • Pokrycie dodatkowych kosztów (w granicach sum ubezpieczenia lub uzgodnionych między stronami limitów odpowiedzialności):
  • ekspertyzy rzeczoznawców - z limitem 20 tys. zł,
  • poszukiwania przyczyn szkody objętej zakresem ubezpieczenia z limitem 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 30 tys. zł na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,
  • naprawy szkód w mieniu powstałych wskutek akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania,
  • poniesionych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, choćby okazały się bezskuteczne,
  • usunięcia pozostałości po szkodzie w granicach 10% rozmiaru szkody objętej zakresem ubezpieczenia,
  • napraw zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - z limitem 20 tys. zł.

o ubezpieczeniu mienie msp
 • Możliwość rozszerzenia zakresu o klauzule dodatkowe:
  • mienie poza wskazanymi lokalizacjami – ochrona we wszystkich miejscach na terenie Polski niewymienionych w umowie ubezpieczenia,
  • szkody powstałe wskutek terroryzmu, strajków, zamieszek,
  • drobnych robót budowlano-montażowych, w przypadku rozbudowy lub modernizacji zakładu,
  • rozmrożenia środków obrotowych, w przypadku awarii urządzeń chłodniczych,
  • wskutek terroryzmu, strajków, zamieszek,
  • katastrofy budowlanej, gwałtownego zniszczenia budynku lub budowli w przypadku błędu projektowego,
  • mienia w czasie transportu pomiędzy lokalizacjami, z i do warsztatu naprawczego (nie obejmuje środków obrotowych)

Chcesz odpowiednio zabezpieczyć swoją firmę?

Szukasz wsparcia w dziedzinie kompleksowego bezpieczeństwa? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania i zaprezentujemy możliwe rozwiązania.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies