Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia

Uszkodzenia maszyn i urządzeń

Ubezpieczenie Maszyn i Urządzeń od Uszkodzeń

Chroń park maszynowy swojej firmy

Głównym ryzykiem podczas eksploatacji maszyn jest ich awaria oraz uszkodzenie w wyniku błędu w obsłudze. Niełatwo je przewidzieć, a niesprawne maszyny i urządzenia mogą oznaczać dla przedsiębiorstwa poważne koszty. Można je jednak zminimalizować, ubezpieczając park maszynowy od awarii i uszkodzeń. Ubezpieczenie obejmuje ochroną sprzęt Twojej firmy, chroniąc go podczas eksploatacji, napraw, remontów, montażu, demontażu, a także związanego z naprawami transportu wewnątrzzakładowego.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie to kierujemy do firm posiadających parki maszynowe, składające się np. z obrabiarek, wtryskarek, frezarek.

W szczególności jego odbiorcami są firmy produkcyjne (obrabiarki, maszyny CNC) drukarskie (posiadające maszyny poligraficzne), huty (obsługujące piece hutnicze) oraz wytwórcy energii (kotły, turbiny wiatrowe czy agregaty kogeneracyjne).

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń (MB – Machinery Breakdown) obejmuje nagłe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia, którym mogą być wszelkiego rodzaju maszyny produkcyjne, zamontowane na stanowisku pracy na stałe.  

Jest to ubezpieczenie typu All risk – obejmuje swoim zakresem wszystkie ryzyka z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. To oznacza, że maszyny w Twojej firmie chronione będą np. od awarii z powodu błędu w ich projekcie albo błędu obsługowego niedoświadczonego pracownika. Dzięki temu polisa majątkowa zapewnia wiele korzyści zarówno firmie, jak i jej pracownikom.

Urządzenia i maszyny

Korzyści dla Twojej firmy

Co zyskujesz?

 • ochronę przed wszystkimi zdarzeniami, które nie mogą zostać pokryte z gwarancji producenta,
 • ochronę przed szkodami spowodowanymi działaniem człowieka (błędy w obsłudze, szkody będące następstwem błędów na etapie projektowania lub produkowania maszyny, powstałe wskutek użycia wadliwego materiału, jak również zwarcie, przepięcie, przetężenia i inne przyczyny elektryczne),
 • elastyczny zakres ubezpieczenia, łatwy do dostosowania do potrzeb i faktycznych zagrożeń dla firmy,
 • pokrycie dodatkowych kosztów w granicach sum ubezpieczenia:
  • poniesionych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, choćby okazały się bezskuteczne,
  • usunięcia pozostałości po szkodzie – w granicach do 5% wysokości szkody,
  • napraw prowizorycznych, jeżeli są one częścią końcowych czynności naprawczych i nie zwiększają całkowitej wartości kosztów remontu lub naprawy,
  • transportu, montażu i demontażu, z wyłączeniem transportu ekspresowego lub lotniczego, chyba że umowa ubezpieczenia stanowi inaczej.

Mienie

Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o klauzule dodatkowe w postaci:

 • szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi, takimi jak:
  • zalanie,
  • powódź,
  • wiatr,
  • opady atmosferyczne,
  • trzęsienie ziemi,
  • osunięcie się ziemi lub skał,
  • zapadnięcie się ziemi,
  • kradzież z włamaniem,
  • pożar,
  • transport,

 • kosztów utraty oleju smarowego, czynników chłodniczych lub płynów chłodzących,
 • kosztów naprawy fundamentów maszyn i urządzeń,
 • ochrony utraty zysku.

Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń?  

Skontaktuj się z nami. Przedstawimy jego szczegóły i zaproponujemy spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do Twoich potrzeb.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania