Rodzina

Ubezpieczenie grupowe
na życie dla pracowników

Życie

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina

Zadbaj o poczucie bezpieczeństwa bliskich

Dzięki Grupowemu Ubezpieczeniu na Życie dla Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina pracownicy zyskają poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji – będą mieć świadomość, że ich bliscy zostaną finansowo zabezpieczeni w przypadku śmierci pracownika wskutek choroby lub zdarzenia spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub w pracy.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

To ubezpieczenie dla każdej firmy – ubezpieczamy podmioty posiadające i nieposiadające osobowości prawnej (osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego, spółki cywilne, jednostki samorządu terytorialnego, etc.).

Można wykupić ubezpieczenie już dla dwóch aktywnych zawodowo pracowników w wieku 15-69 lat, ich małżonków, partnerów życiowych i dorosłych dzieci.

Przed czym chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zapewni ochronę, gdy wystąpi zgon pracownika wskutek:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
 • nieszczęśliwego wypadku przy pracy,
 • wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym  przy pracy,
 • zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu.

Ubezpieczenie grupowe

Na świadczenie w przypadku zgonu pracownika mogą również liczyć osierocone przez pracownika dzieci.

Świadczenie może również otrzymać pracownik w sytuacji, gdy nastąpi zgon:

 • małżonka lub partnera życiowego,
 • małżonka lub partnera życiowego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • małżonka lub partnera życiowego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
 • rodzica lub teścia,
 • rodzica lub teścia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • dziecka,
 • dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • dziecka w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

Sytuacje „z życia wzięte”

Kierowca samochodu ciężarowego nie ustąpił pierwszeństwa pracownikowi przechodzącemu przez jezdnię. W związku ze zgonem pracownika wskutek wypadku w ruchu lądowym wskazany przez niego wcześniej beneficjent otrzymał świadczenie w wysokości 240 tys. zł.

Ubezpieczony pracownik zgłosił roszczenie z tytułu zgonu małżonka, którego przyczyną był nowotwór przełyku. Pracownik otrzymał świadczenie w wysokości 30 tys. zł.

Jak skorzystać z oferty?

Oferujemy możliwość szybkiej i bezpiecznej formy zawarcia umowy oraz jej obsługi za pośrednictwem systemu do obsługi grupowych ubezpieczeń na życie. Można z niego  korzystać w dowolnym czasie i miejscu, mając pełny dostęp do oferty i polisy ubezpieczeniowej. System umożliwia:

 • zawarcie umowy,
 • przystąpienie do ubezpieczenia przez Twoich pracowników i ich bliskich,
 • samodzielną obsługę polisy,
 • nasze pełne wsparcie (przez telefon i czat w systemie),
 • formalności ograniczone do minimum.
Ubezpieczenie komunikacyjne

Jak zgłosić roszczenie?

Roszczenie można zgłosić:

 • za pomocą Platformy Zgłaszania Roszczeń – nie wymaga to przesyłania wersji papierowej dokumentów ani potwierdzania za zgodność z oryginałem,
 • za pośrednictwem platformy do obsługi Grupowych Ubezpieczeń na Życie – roszczenie zgłasza pracodawca (zgodnie z reprezentacją) lub  pełnomocnik,
 • przesyłając dokumenty listem poleconym na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.

 

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA

 

Pliki do pobrania