Rolne OC

OC

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Finansowe wsparcie w razie nieprzewidzianych zdarzeń

Dzięki ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym unikniesz odpowiedzialności finansowej w przypadku wszelkich nieprzewidzianych szkód osobowych i majątkowych wyrządzonych osobom trzecim – polisa zapewni fundusze na jej pokrycie. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym przyda się m.in. wtedy, gdy jeżdżąc na nartach uszkodzisz sprzęt innego narciarza, Twoje dziecko zarysuje komuś samochód albo wybije piłką szybę, Twój pies ugryzie przechodnia, a uprawiając amatorsko sport doprowadzisz do uszczerbku na zdrowiu innej osoby

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Ciebie jako Ubezpieczonego i Twoje osoby bliskie, stale zamieszkujące i prowadzące wspólnie z Tobą gospodarstwo domowe. Obowiązuje na terenie całego świata.

W jakich sytuacjach chroni Cię to ubezpieczenie?

Katalog sytuacji życia prywatnego, przed którymi chroni Cię OC w życiu prywatnym jest bardzo szeroki. Ubezpieczenie obejmuje m.in.

 • opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi,
 • użytkowanie domu, garażu lub innej nieruchomości,
 • posiadanie zwierząt domowych (m.in. psy, bez względu na rasę) oraz pasiek dla celów niehandlowych,
 • posiadanie rowerów i sprzętu pływającego,
 • amatorskie uprawianie sportu.
OC w życiu prywatnym

Korzyści dla Ciebie

Co zyskujesz?

 • przejęcie przez ubezpieczyciela odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody osobowe i majątkowe,   
 • wysoką sumę gwarancyjną,
 • ochronę na terenie całego świata,
 • praktyczny zakres ochrony.

Chcesz kompleksowo zabezpieczyć się przed szkodami, które Ty, Twoi bliscy lub zwierzęta, za które odpowiadasz, wyrządzą osobie trzeciej?

Wybierz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w ERGO Hestii! Skontaktuj się z agentem, który przedstawi Ci spersonalizowaną ofertę.

Masz już ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i chcesz zgłosić szkodę?

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 • za pośrednictwem przedstawiciela ERGO Hestii,
 • telefonicznie pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 55 55.


MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pliki do pobrania