Rolne OC

OC

OC z tytułu prowadzenia działalności

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności

Zabezpiecz skutki finansowe szkód w Twojej pracy  

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności zabezpieczy Cię przed skutkami finansowymi szkody wyrządzonej osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem wykorzystywanych w tej działalności rzeczy. Dotyczy to zwłaszcza prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego i świadczenia usług międzysąsiedzkich.

Co obejmuje to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności obejmuje przejęcie przez ERGO Hestię odpowiedzialności za szkody wynikające z m.in.:

  • przygotowania posiłków,
  • wypożyczenia sprzętów sportowych,
  • uszkodzenia plonów podczas wykonywania zabiegów agrotechnicznych na rzecz sąsiada.

Ochrona obowiązuje na terenie Polski.

Korzyści dla Ciebie

Rolne3

Co zyskujesz?

  • poczucie finansowego komfortu na wypadek szkody wyrządzonej osobie trzeciej,
  • szeroki zakres ubezpieczenia,
  • wysoką suma gwarancyjną.

Chcesz kompleksowo zabezpieczyć się przed finansowymi następstwami szkód, które mogą powstać w wyniku prowadzonej przez Ciebie działalności?

Wybierz nasze ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności! Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci ofertę.

Masz już ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i chcesz zgłosić szkodę?

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

  • za pośrednictwem przedstawiciela ERGO Hestii,
  • telefonicznie pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 55 55.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pliki do pobrania