Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe

Kredyt kupiecki

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Zabezpieczymy Twój biznes

Brak asekuracji biznesu to w dzisiejszych, niepewnych czasach bolączka wielu firm. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego pozwala w kompleksowy sposób zabezpieczyć należności handlowe Twojej firmy. Skuteczne ogranicza to ryzyko braku płatności zarówno od krajowych, jak i zagranicznych kontrahentów.

Co obejmuje to ubezpieczenie?

W ramach ubezpieczenia kredytu kupieckiego chronimy należności Twojej firmy, będące wynikiem stosowania odroczonych terminów płatności za sprzedane towary lub wykonane usługi.

Ochronie podlegają bezsporne należności niezapłacone przez dłużnika (kupującego), o ile brak zapłaty jest rezultatem prawnie stwierdzonej niewypłacalności kupującego bądź przewlekłej zwłoki w płatności. Zaistnienie takiej sytuacji automatycznie uruchomi ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

Korzyści dla Twojej firmy

Co zyskujesz?

 • przeniesienie ryzyka niewypłacalności kupujących na ERGO Hestię,
 • wyższą konkurencyjność dzięki wydłużeniu terminów płatności lub zwiększeniu limitów kredytowych dla kupujących,
 • zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu związanego z oceną wiarygodności kupujących,
 • ograniczenie kosztów rezerw,
 • poprawę płynności finansowej,
 • większą wiarygodność w kontakcie z bankami i instytucjami finansowymi, wprost przekładającą się na lepsze warunki finansowania działalności,
 • dedykowane narzędzie Sol@r Finance służące do obsługi umowy ubezpieczenia.
Kredyt kupiecki tekst

Sol@r Finance — wygoda i maksymalna funkcjonalność

Ubezpieczenie finansowe

Sol@r Finance to internetowa platforma obsługi kredytów kupieckich – intuicyjna, dostępna przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę i maksymalnie funkcjonalna. Jej zadanie jest proste – wspierać przedsiębiorcę w obsłudze ubezpieczenia kredytu kupieckiego.

Platforma Sol@r Finance umożliwia m.in.:

 • zarządzanie limitami kredytowymi,
 • podgląd warunków umowy ubezpieczenia,
 • informowanie o przeterminowanych i objętych ochroną ubezpieczeniową należnościach,
 • zgłaszanie roszczeń odszkodowawczych,
 • generowanie przydatnych do analizy raportów graficznych.

Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem kredytu kupieckiego?

Skontaktuj się z nami! Przedstawimy jego szczegóły i zaproponujemy spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do Twojej działalności.


Jak zgłosić szkodę?

Wystarczy, że skorzystasz z platformy Sol@r Finance, poprzez którą łatwo zgłosisz szkodę z tytułu ubezpieczenia kredytu kupieckiego.

W razie jakichkolwiek trudności pozostajemy do Twojej dyspozycji.

 

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania