1. Podstawa ubezpieczenia: Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące skutkiem uchybień w czynnościach zawodowych z zakresu projektowania oraz obsługi inżynierskiej procesu budowlanego (Architekci & Inżynierowie).

  Zakres ubezpieczenia: obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek uchybień w czynnościach zawodowych, w tym:

     projektowania obiektów budowlanych, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

    wykonywania nadzoru inwestorskiego, pełnienia funkcji inżyniera kontraktu lub innej formy konsultingu inżyniersko-technicznego,

    sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, wykonywania rzeczoznawstwa budowlanego,

    odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,

    szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,

    wypadki będące następstwem zaistniałych w okresie ubezpieczenia uchybień w czynnościach zawodowych (trigger act committed),

    szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe,

    koszty przebudowy obiektu zaprojektowanego lub wykonanego pod nadzorem Ubezpieczonego,

    szkody wyrządzone przez podwykonawców.

  Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe, w tym między innymi:

     szkody powstałe poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (z wyłączeniem szkód powstałych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Kanady),

     koszty przeprojektowania,

     szkody w dokumentach,

     ryzyko projektowania technologicznego.

 2. Podstawa ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inżyniera budowlanego.

     OWU są stopniowo zastępowane warunkami, o których mowa wyżej.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×

Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies