Istota ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego dotyczy sytuacji, w której kierujący wyrządzi szkodę innym osobom lub w mieniu osób trzecich. Odszkodowanie, które kierujący jest zobowiązany świadczyć na rzecz poszkodowanego, wypłaci jego Ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie to gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie roszczeń w ramach ustalonej sumy gwarancyjnej oraz chroni majątek sprawcy szkody, który ponosi cywilną odpowiedzialność za jej powstanie.

Zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest ustalony przez Ustawodawcę w odpowiednich aktach prawnych.

Aktualnie Ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez kierującego pojazdem mechanicznym, o ile kierujący jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem ubezpieczonym pojazdem szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Ochrona obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu, a także powstałe:

  • przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego,
  • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu mechanicznego,
  • podczas zatrzymania lub postoju.

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody:

  • wyrządzone przez kierującego posiadaczowi lub współposiadaczowi pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem szkód na osobie,
  • wynikłe w przewożonych ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu niż pojazd, który te przedmioty przewoził, 
  • polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych, 
  • polegające na zniszczeniu lub skażeniu środowiska.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×

Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies