Ubezpieczenie chroni od szkód powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną lub spowodowane utratą przytomności o nieustalonej przyczynie, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Ubezpieczenie to oznacza wiele korzyści dla przedsiębiorcy (pracodawcy), m.in.:

 • pozwala wliczyć składki ubezpieczeniowe w koszty uzyskania przychodu, 
 • zmniejsza ryzyko wypłaty z budżetu firmy na odszkodowania dla pracowników i rodziny w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, 
 • pozwala skutecznie bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony pracowników, 
 • pomaga zatrzymać najlepszych lub przyciągnąć niezdecydowanych pracowników, działając jak bardzo pożądany dodatkowy pakiet socjalny, 
 • ułatwia życie jako ubezpieczenie o prostej i taniej konstrukcji. 

Największe korzyści ubezpieczenie NNW daje jednak pracownikowi. Należą do nich:

 • ochrona zdrowia i życia w czasie wykonywania czynności służbowych, 
 • odprawa pośmiertna dla rodziny, 
 • gwarancja pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji oraz operacji plastycznej niezbędnych po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku, 
 • wypłata świadczenia za każdy dzień nieobecności w pracy oraz pobytu w szpitalu.
 • organizacja i pokrycie kosztów pobytu w sanatorium,
 • jednorazowa wypłata świadczenia z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy w jakimkolwiek zawodzie,
 • zwrot udokumentowanych kosztów pogrzebu.

W ofercie ERGO Hestii są trzy warianty ubezpieczenia:

 1. System świadczeń proporcjonalnych

     procent sumy ubezpieczenia odpowiada procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 2. System świadczeń progresywnych

    do 25% - 1% SU za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,

    od 26% do 50% - 1,5% SU za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,

     od 51% do 75% - 2,5% SU za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,

     od 75% - 3,5% SU za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 3. System świadczeń stałych

    procent sumy ubezpieczenia ustalany jest zgodnie z tabelą oceny uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczony może również liczyć na:

 • zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością,
 • zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów.

Za opłatą dodatkowej składki zakres świadczeń zaistniałych w związku z zaistniałym wypadkiem można rozszerzyć o następujące elementy:

 • zasiłek dzienny z tytułu czasowej, pełnej niezdolności do wykonywania pracy lub nauki, , 
 • dzienne świadczenie szpitalne, 
 • zwrot kosztów operacji plastycznej, 
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, 
 • jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy w jakimkolwiek zawodzie,
 • pobyt w sanatorium,
 • zwrot udokumentowanych dodatkowych kosztów pogrzebu. 

Koszty leczenia, rehabilitacji oraz operacji plastycznej zwracane są wyłącznie wtedy, jeśli poniesiono je na terytorium RP.

Bez względu na wybrany wariant i zakres ubezpieczenia oraz bez opłacania dodatkowej składki Ubezpieczony może skorzystać z usług assistance w zakresie podstawowym na terytorium kraju.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×

Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies