Ubezpieczenie strat finansowych przedsiębiorcy powstałych w następstwie szkody materialnej w jego majątku.

Celem ubezpieczenia utraty zysku jest zrekompensowanie przedsiębiorcy strat finansowych powstałych w następstwie poniżej wymienionych zdarzeń:

  • utraty zysku netto,
  • straty spowodowanej koniecznością ponoszenia kosztów stałych,
  • straty spowodowanej koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów (wzrostu kosztów wytwarzania),
  • straty spowodowanej koniecznością poniesienia kosztów na kontynuowanie działalności.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia utraty zysku jest jednoczesne zawarcie w ERGO Hestii umowy ubezpieczenia mienia od szkód materialnych na ten sam okres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie utraty zysku obejmuje straty finansowe przedsiębiorcy (w okresie odszkodowawczym) powstałe w wyniku poniesienia przez Ubezpieczonego szkody materialnej powstałej wskutek:

  • działania ognia lub innych nazwanych zdarzeń losowych,
  • wszystkich ryzyk niewymienionych z nazwy,
  • mechanicznych lub elektrycznych awarii maszyn i urządzeń.

Szczególnym rodzajem ubezpieczenia utraty zysku jest ubezpieczenie przyszłych strat finansowych inwestora projektu budowlano-montażowego, np. powstałych w wyniku opóźnienia przekazania do eksploatacji obiektu budowlano-montażowego, na skutek szkód materialnych powstałych w trakcie realizacji robót.

Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony o straty finansowe poniesione przez określonych dostawców lub odbiorców przedsiębiorcy lub wskutek wystąpienia ubezpieczonych zdarzeń losowych w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu przedsiębiorcy. Straty te muszą uniemożliwiać dostęp i normalne prowadzenie działalności w tym zakładzie.

Ubezpieczający w momencie zawarcia umowy określa maksymalny okres odszkodowawczy, który powinien odpowiadać przewidywanemu okresowi zakłóceń lub przerwy w działalności gospodarczej, jakie mogą wystąpić bezpośrednio wskutek szkody w mieniu.

Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o kwotę wypłaconych odszkodowań.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×

Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies