Od 2019 r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące systemu emerytalnego. Ustawa zakłada, że każdy pracodawca będzie zobowiązany prowadzić dla swoich pracowników Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK).


  • Czym są PPK?

   Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to forma dodatkowego, dobrowolnego oszczędzania na emeryturę na korzystnych dla pracownika warunkach finansowych w ramach systemu emerytalnego. Środki gromadzone w PPK są w pełni prywatne i podlegają dziedziczeniu.


Dlaczego warto wybrać PKO TFI i ERGO Hestię?

Największe TFI w Polsce z ok 3,5 mld zł aktywów pod zarządzaniem (aktywa netto na dzień 31.05.2019)

 • ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu aktywami, w tym aktywami emerytalnymi oraz funduszami cyklu życia
 • liczne wyróżnienia funduszy PKO TFI związane z osiąganymi wynikami i dobrze ustrukturyzowanym procesem inwestycyjnym
 • rozbudowany system kontroli ryzyka inwestycyjnego, zgodności i audytu wewnętrznego
 • nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym system MUREX służący ustrukturyzowaniu procesu inwestowania, zabezpieczaniu transakcji i zarządzaniu ryzykiem
 • wsparcie dla pracodawców i pracowników w zakresie wdrożenia i obsługi PKK


 • Pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w sektorze ubezpieczeń
 • Od niemal 30 lat wiarygodny i niezawodny partner
 • Ekspert w inżynierskiej ocenie ryzyka (Hestia Loss Control)
 • Lider na rynku usług ubezpieczeniowych dla przedsiębiorstw
 • Wśród ubezpieczonych: 3 miliony klientów indywidualnych, kilkaset tysięcy firm z sektora MSP i największe korporacje, 80% spółek z indeksu WIG20.


Partnerstwo PKO TFI i ERGO Hestii to gwarancja efektywnej dystrybucji PPK. Głównym kryterium przy podejmowaniu decyzji o nawiązaniu współpracy przy takim projekcie jest wiarygodność obydwu instytucji. Jesteśmy dla siebie naturalnymi partnerami. Naszym atutem jest ogólnopolska sieć sprzedaży, działająca w oparciu o wysoko wykwalifikowanych pośredników ubezpieczeniowych. Co roku zapewniamy ochronę zarówno ponad 3 milionom klientów indywidualnych jak też kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.

Adam Roman, Członek Zarządu ERGO Hestii  • Kryteria uczestnictwa w PPK

   Do utworzenia PPK są zobowiązani wszyscy pracodawcy zatrudniający co najmniej jedną osobę, za którą odprowadzają składkę na ubezpieczenie emerytalne do ZUS.
 • dotyczy to pracowników zatrudnionych na podstawie m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług
 • automatycznie zostają zapisani wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 55 lat; osoby w wieku pomiędzy 55 a 70 rokiem życia przystępują do PPK na swój wniosek
 • pracownikowi przysługuje wielokrotne prawo do czasowego odstąpienia od udziału w PPK poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (okres obowiązywania odstąpienia będzie wynosił 4 lata)
  • Harmonogram przystąpienia do PPK

harmonogram.png


  • Kto finansuje wpłaty do PPK?tabela.png
  • Kiedy uczestnik może wypłacić środki z PPK?

   Wypłata środków zgromadzonych w PPK będzie mogła być zrealizowana, gdy uczestnik programu osiągnie 60 rok życia, w formie:
 • jednorazowej wypłaty 25% zgromadzonych środków – bezpośrednio na rachunek bankowy
 • ratalnej wypłaty 75% zgromadzonych środków w co najmniej 120 ratach


  • Wcześniejsza wypłata będzie możliwa w przypadku:

 • zakupu mieszkania / budowy domu na kredyt (do 100% wartości środków), z obowiązkiem późniejszego zwrotu
 • poważnego zachorowania uczestnika programu, jego małżonka lub dziecka (do 25% wartości środków), bez konieczności zwrotu
 • w każdej chwili pod warunkiem zwrotu dopłat oraz przekazania do ZUS 30% środków z wpłat finansowanych przez pracodawcę

Chcesz wiedzieć więcej o PPK?

Skontaktuj się z agentem