OC

Ubezpieczenie OC

Wykonywanie zawodu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu

Chroń się przed finansowymi skutkami szkód, które możesz wyrządzić przy wykonywaniu czynności zawodowych

Niektóre zawody wiążą się z większą odpowiedzialnością i ryzykiem popełnienia błędu niż inne. Dlatego np. adwokaci, lekarze czy zarządcy nieruchomości  są zobowiązani przez prawo do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wykonujesz innego rodzaju pracę, ale chcesz zabezpieczyć się przed konsekwencjami, jakie mogą powstać jeżeli spowodujesz szkodę? W ERGO Hestii masz  możliwość zawarcia takiego ubezpieczenia.

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych chroni Ubezpieczonych przed ryzykiem błędów powstałych w związku z wykonywaniem zawodu.

Jeżeli wydarzy się szkoda:

 • ocenimy stan faktyczny i zasadność zgłoszonych przez osobę trzecią roszczeń,
 • wypłacimy odszkodowanie należne osobie trzeciej,
 • pokryjemy koszty pomocy prawnej,
 • pokryjemy koszty wynagrodzeń rzeczoznawców lub ekspertów.

Jakie są korzyści?

Możesz zostać objęty/a ubezpieczeniem niezależnie od tego, czy jesteś zatrudniony/a na umowę o pracę, umowę zlecenia, prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą czy spółkę. Podstawowy zakres ubezpieczenia jest pojemny, masz również do dyspozycji szeroki katalog klauzul dodatkowych.

Ubezpieczenie oparte jest o „trigger act committed”, tzn. że szkody, które ujawniły się po okresie ubezpieczeniowym zostaną pokryte, jeżeli przyczyna szkody zaistniała w czasie, kiedy obowiązywała ochrona.

oc zawodu2

Dla kogo przeznaczone jest nasze ubezpieczenie?

Ubezpieczenie kierujemy do przedsiębiorców narażonych na  szkody w mieniu polegające na wystąpieniu tzw. czystej starty finansowej, czyli przykładowo:

 • geodetów,
 • tłumaczy,
 • dziennikarzy,
 • przedstawicieli zawodów prawniczych (np. adwokatów, radców prawnych, notariuszy),
 • inspektorów ochrony danych osobowych,
 • zarządców nieruchomości,
 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • certyfikatorów energetycznych,
 • detektywów,
 • biegłych sądowych,
 • agentów celnych,
 • rzeczników patentowych.

Dlaczego warto zakupić nasze ubezpieczenia?

Wykonywanie zawodu

Zapewniamy ochronę w zakresie podstawowym od szkód:

 • w mieniu, polegających na wystąpieniu czystej straty finansowej oraz na osobie -wynikłych z wykonywania czynności zawodowych,
 • wyrządzonych na skutek rażącego niedbalstwa,
 • dokonanych przez podwykonawców (w zakresie, w jakim Ubezpieczeni ponoszą za nich ustawową odpowiedzialność),
 • w dokumentach wykorzystywanych na potrzeby czynności zawodowych – fakturach, planach, aktach itp.
 • wynikłych z posiadania mienia ruchomego i nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby czynności zawodowych (w tym w mieniu będącym przedmiotem najmu, dzierżawy itp.) – OC biura lub gabinetu.

 

Zakres podstawowy możemy rozszerzyć

Jeżeli potrzebujesz rozszerzenia zakresu ubezpieczenia  o szkody wyrządzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozpatrywane w oparciu o obce prawo lub przed obcymi sądami  czy też szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych osób trzecich w następstwie wykonywania czynności zawodowych, zwróć się do nas, a dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb, poprzez włączenie do niej klauzul dodatkowych.

Ponadto oferujemy możliwość objęcia ochroną ryzyka utraty mienia osób trzecich, przyjętego w pieczę, pod dozór lub kontrolę w związku z wykonywaniem czynności zawodowych (w tym również utraty wartości pieniężnych oraz pojazdów mechanicznych), a także kosztów ochrony prawnej.

Dla kogo jeszcze przeznaczone jest nasze ubezpieczenie?

Jeżeli pracujesz w zawodzie, w którym istnieje ryzyko wyrządzenie szkody osobie, np. jako lekarz, pielęgniarka, położna, farmaceuta, psycholog, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny, kosmetyczka, kosmetolog, trener, instruktor, nauczyciel - również możemy objąć Cię ochroną w ramach OC zawodu na dedykowanych warunkach ubezpieczenia.

Zakres podstawowy możemy rozszerzyć o szkody wyrządzone przez Ubezpieczonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub rozpatrywane w oparciu o obce prawo lub przed obcymi i sądami oraz szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych osób trzecich w następstwie wykonywania przez Ubezpieczonych czynności zawodowych.

W zależności od potrzeb Twojej firmy, jesteśmy w stanie przejąć odpowiedzialność finansową również za niżej wymienione szkody i ryzyka, które powstały w związku i w następstwie wykonywania czynności zawodowych:

 • szkody polegające na naruszeniu praw pacjenta,
 • szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV i WZW),
 • szkody wynikłe z użytkowania urządzeń rentgenowskich, laserowych i innej aparatury medycznej i zabiegowej,
 • ryzyko utraty mienia osób trzecich przyjętego w pieczę, pod dozór lub kontrolę (w tym również utraty wartości pieniężnych oraz pojazdów mechanicznych),
 • koszty ochrony prawnej.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pliki do pobrania

Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies