OC

Ubezpieczenie OC

Wykonawcy systemów komputerowych

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Wykonywania Działalności Projektanta i Wykonawcy Systemów Komputerowych

Zabezpiecz się od finansowej odpowiedzialności za błędy w działalności IT

Tworzenie systemów komputerowych i oprogramowania to odpowiedzialne zadanie. Ewentualny błąd może Cię wiele kosztować. Aby temu zapobiegać, stworzyliśmy ubezpieczenie OC projektantów i wykonawców systemów komputerowych. Kierujemy je zarówno do dużych firm, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych z szeroko rozumianej branży IT. Zakres tego ubezpieczenia obejmuje Twoją ustawową odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku ze zgłoszoną nam działalnością w IT.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie skierowane jest do całej branży IT, niezależnie od rodzaju Twojej specjalizacji. Nasza otwartość na wszelką formę działalności związanej z oprogramowaniem czy zarządzaniem danymi wynika z dużej dynamiki rozwoju rynku cyfrowego – zakres usług związany z IT stale się rozszerza.

Jak działa to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie OC projektanta i wykonawcy systemów komputerowych pokrywa skutki błędów popełnionych przez Ciebie m.in. przy:

 • tworzeniu oprogramowania,
 • tworzeniu wdrożeń,
 • utrzymaniu systemów,
 • pracy na danych kontrahentów,
 • tworzenia stron www, gier lub aplikacji mobilnych.

Co ważne, zakres ubezpieczenia obejmuje też szkody wyrządzone przez Twoich podwykonawców oraz powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, z wyjątkiem USA i Kanady – jeśli jednak chcesz, możesz powiększyć zakres terytorialny o te dwa kraje.

Zakres ubezpieczenia możesz dodatkowo rozszerzyć o wiele praktycznych klauzul dodatkowych, m.in. takich jak:

 • szkody wyrządzone umyślnie przez pracowników niebędących w ścisłym kierownictwie spółki,
 • naruszenia praw własności intelektualnej w czasie wykonywania czynności zawodowych,
 • ryzyka Cyber, czyli szkód powstałych w następstwie ataku komputerowego, do którego nieumyślnie dopuściłeś,
 • odpowiedzialność za naruszenia ochrony danych osobowych, czyli straty poniesione przez osoby trzecie oraz należne im zadośćuczynienia w związku z naruszeniem danych osobowych,
 • zniesławienia lub zniewagi Twojej działalności multimedialnej, wynikające z umieszczonych w Internecie tekstów, obrazów, filmów czy plików audio,
 • szkody w danych elektronicznych i dokumentach, które osoba trzecia powierzyła Ci w celu wykonania umowy.
sytemykomp2

Korzyści dla Ciebie

Co zyskujesz?

 • szeroki zakres ochrony z możliwością ubezpieczenia niemal wszystkich ryzyk związanych z działalnością IT, w tym dostarczania oprogramowania i usług na całym świecie,
 • wysokie sumy gwarancyjne,
 • możliwość ubezpieczenia firm każdej wielkości – od jednoosobowych działalności gospodarczych do dużych spółek giełdowych,
 • ochronę elastycznie dobraną do wymagań biznesowych, obejmująca polisy roczne lub uwzględniające poszczególne kontrakty.

sytemykomp1

Zobacz, jak mogą wyglądać przykładowe scenariusze szkód:

 • naruszenie praw autorskich w związku z bezprawnym wykorzystaniem grafiki na stronie internetowej,
 • utrata zysku kontrahenta w związku z przestojem, którego doznał po zaimplementowaniu Twojego oprogramowania,
 • wyciek danych osobowych przez umieszczenie bazy danych na ogólnodostępnym serwerze,
 • nieprawidłowe naliczenie paragonów, w wyniku błędnego kodu kas fiskalnych,
 • problemy logistyczne wysyłki towaru i przekierowania paczek, w wyniku błędu programistycznego.

Chcesz skorzystać z ubezpieczenia, które uchroni Cię przed finansową odpowiedzialnością za powyższe błędy? Skontaktuj się z nami.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania