OC

Ubezpieczenie OC

Projektant, architekt, inżynier

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Będące Skutkiem Uchybień w Czynnościach Zawodowych z Zakresu Projektowania oraz Obsługi Inżynierskiej Procesu Budowlanego

Chroń się przed finansowymi skutkami błędów w procesie budowlanym

Jeśli prowadzisz biuro architektoniczne czy inżynierskie, to wiesz, że obsługa szeroko pojętego procesu budowalnego może powodować kosztowne błędy. Nasze ubezpieczenie OC pozwala zabezpieczyć Twoje majątkowe interesy na wypadek roszczeń o naprawienie szkody, zgłoszonych przez osoby trzecie. Dzięki temu pokryjemy za Ciebie straty osób trzecich spowodowane Twoimi uchybieniami w czynnościach zawodowych, związanych z projektowaniem lub obsługą inżynierską procesu budowalnego.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Nasze ubezpieczenie kierujemy do:

 • firm projektujących obiekty budowalne lub prowadzących szeroko rozumiany nadzór nad wykonaniem prac budowalnych lub montażowych, biur architektonicznych i inżynierskich,
 • podmiotów polskich lub ich zagranicznych podmiotów zależnych,
 • podmiotów zagranicznych prowadzących działalność w Polsce.

Co obejmuje to ubezpieczenie?

Jeśli dojdzie do wypadku ubezpieczeniowego:

 • ocenimy stan faktyczny i zasadność roszczeń zgłoszonych przez osobę trzecią,
 • w przypadku zaistnienia naszej odpowiedzialności podejmiemy decyzję o uznaniu roszczenia i wypłacie odszkodowania (suma ubezpieczenia to nawet 50 milionów złotych, w zależności od wysokości uzgodnionej w umowie) lub o konieczności podjęcia obrony przed roszczeniami nienależnymi,
 • pokryjemy koszty pomocy prawnej.

Zawieramy umowy na okres do 36 miesięcy, a w przypadku umów ubezpieczenia związanych z wykonaniem danego kontraktu budowalnego – nawet do 120 miesięcy.

Projekt. tekst


Jeśli dojdzie do wypadku ubezpieczeniowego:

 • ocenimy stan faktyczny i zasadność roszczeń zgłoszonych przez osobę trzecią,
 • w przypadku zaistnienia naszej odpowiedzialności podejmiemy decyzję o uznaniu roszczenia i wypłacie odszkodowania (suma ubezpieczenia to nawet 50 milionów złotych, w zależności od wysokości uzgodnionej w umowie) lub o konieczności podjęcia obrony przed roszczeniami nienależnymi,
 • pokryjemy koszty pomocy prawnej.

Zawieramy umowy na okres do 36 miesięcy, a w przypadku umów ubezpieczenia związanych z wykonaniem danego kontraktu budowalnego – nawet do 120 miesięcy

Korzyści dla Ciebie

Oferujemy szeroki zakres ochrony już w wariancie  podstawowym, m.in. w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody:

 • dochodzone w reżimie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, również w przypadku tzw. zbiegu odpowiedzialności,
 • na osobie, w mieniu oraz tzw. czyste straty finansowe i tzw. regresowe kary umowne,
 • wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
 • wyrządzone przez podwykonawców.

Już w podstawowym zakresie ubezpieczenia otrzymujesz również ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody:

 • będące skutkiem przekroczenia planowego terminu, o ile są one następstwem wcześniejszej szkody objętej zakresem ubezpieczenia, wynikłej z uchybienia w czynnościach zawodowych,
 • będące skutkiem przekroczenia ustalonych kosztów, o ile są one następstwem wcześniejszej szkody objętej zakresem ubezpieczenia, wynikłej z uchybienia w czynnościach zawodowych,
 • polegające na konieczności poniesienia kosztów przebudowy obiektu zaprojektowanego lub wykonywanego pod Twoim nadzorem, o ile nie są to koszty z zakresu wykonania lub zastępczego wykonania umowy,
 • wynikające z powolnego oddziaływania temperatury, pyłów, gazów, wilgoci, wycieków cieczy,
 • powstałe wskutek wibracji, osunięcia się ziemi czy osiadania gruntu.
OC

Podstawowy zakres ochrony możesz rozszerzyć o:

 • szkody powstałe poza terytorium Polski, z wyłączeniem szkód powstałych na terenie USA i Kanady,
 • szkody w dokumentach powierzonych w związku z wykonaniem przez Ciebie zobowiązania,
 • szkody wynikłe z uchybień w czynnościach zawodowych, a dotyczące jakichkolwiek maszyn, urządzeń lub instalacji związanych z procesami produkcyjnymi i/lub wytwórczymi.

Chcesz skorzystać z ubezpieczenia, które uchroni Cię przed finansową odpowiedzialnością za powyższe szkody?

Skontaktuj się z nami, aby poznać pełną treść warunków ubezpieczenia i poznać więcej szczegółów dotyczących dodatkowych rozwiązań ubezpieczeniowych. Zachęcamy do kontaktu z jednym z naszych Przedstawicielstw Korporacyjnych.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pliki do pobrania

Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies