OC

Ubezpieczenie OC

Kadra zarządzająca, prokurenci

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Statutowych Organów lub Dyrekcji Spółki oraz Prokurentów

Zabezpiecz się na wypadek roszczeń spowodowanych błędnymi decyzjami członków władz przedsiębiorstwa

Ubezpieczenie OC członków statutowych organów lub dyrekcji spółki oraz prokurentów to ubezpieczenie zawodowe. Jeśli pełnisz funkcje zarządcze w spółkach, ubezpieczenie to zapewni Ci ochronę przed roszczeniami osób trzecich oraz samej spółki.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obejmuje Cię ochroną od odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone wskutek uchybień w wykonywaniu funkcji członka władz, dyrekcji spółki albo prokurenta.

ERGO Hestia pokryje szkody i roszczenia, które powstały w związku z uchybieniami w wykonywaniu funkcji członka władz, dyrekcji spółki albo prokurenta, w tym:

 • szkody wyrządzone przez Ciebie osobom trzecim lub spółce,
 • roszczenia skierowane przeciwko Twojemu małżonkowi w ramach wspólności majątkowej,
 • roszczenia skierowane przeciwko Twoim spadkobiercom lub reprezentantom prawnym,
 • szkody zgłoszone nam na piśmie w okresie ubezpieczenia z tytułu uchybień  popełnionych po dacie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Korzyści dla Ciebie

Co zyskujesz?

 • wysokie sumy gwarancyjne, dopasowane do potrzeb zarówno dużych, jak i małych spółek,
 • możliwość zapewnienia ochrony dla większości branż na rynku,
 • zapewnienie bezpieczeństwa finansowego osób mogących występować w sporze w skutek  swojego niezawinionego zaniedbania/niedopełnienia obowiązków,
 • pomoc w sytuacji, gdy spółka nie będzie w stanie zapewnić ochrony ww. osobom.

Przykłady możliwych scenariuszy szkodowych

Możliwe scenariusze

 • roszczenie skierowane do Spółki za szkodę wyrządzoną zaniedbaniem członka władz,
 • postępowanie sądowe wszczęte przeciwko prezesowi spółki,
 • udział członka władz w postępowaniu karnym,
 • roszczenie o pokrycie strat wywołanych zaniedbaniem Osoby ubezpieczonej.

Chcesz skorzystać z korzyści, jakie oferuje to ubezpieczenie?

Skontaktuj się z nami. Eksperci ERGO Hestii odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania i pomogą wybrać odpowiedni zakres ubezpieczenia.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Kadra2

Pliki do pobrania

Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies