OC

Ubezpieczenie OC

Hestia Security

Ubezpieczenie Pracowników Ochrony Hestia Security

Chroń swoje finanse przed błędami związanych z wykonywaniem czynności ochrony osób i mienia.

Pracownicy ochrony mają zabezpieczać firmę przed szkodami, ale zdarza się, że sami nieumyślnie mogą je spowodować. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników ochrony – Hestia Security – zapewnia finansową rekompensatę w przypadku wyrządzenia szkód w mieniu oraz na osobie względem osób trzecich, w tym pracodawcy, zleceniodawcy lub innym pracownikom.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Hestia Security kierujemy do osób fizycznych, wykonujących zawód pracownika ochrony osób i mienia.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie już w zakresie podstawowym obejmuje:

 • ocenę stanu faktycznego i zasadności zgłoszonych przez osobę trzecią roszczeń,
 • wypłatę odszkodowania należnego osobie trzeciej,
 • ochronę od szkód:
  • w mieniu oraz na osobie wyrządzonych osobom trzecim, w tym pracodawcy, zleceniodawcy lub innym pracownikom,
  • związanych z bezpośrednią ochroną fizyczną – stałą, doraźną albo polegającą na stałym dozorze sygnałów elektronicznych lub konwojowaniu wartości pieniężnych,
  • związanych z zabezpieczeniem technicznym – montażem, eksploatacją, konserwacją i naprawą systemów alarmowych oraz urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia,
Hestia security1

W zakresie rozszerzonym oferujemy ponadto:

 • ochronę prawną, wraz ze świadczeniem poręczenia majątkowego,
 • ochronę w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (w tym w drodze do pracy oraz drodze powrotnej z pracy).

Korzyści

Hestia security2

Co zyskujesz?

 • rozwiązanie dopasowane do specyfiki działalności pracowników ochrony osób i mienia,
 • szeroką definicję szkody, która swoim zakresem obejmuje ryzyko utraty, uszkodzenia i zniszczenia rzeczy ruchomej lub nieruchomości oraz poniesione z tego tytułu straty finansowe,
 • możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyka dodatkowe, takie jak ochrona prawna wraz ze świadczeniem poręczenia majątkowego oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem OC w związku z wykonywaniem czynności zawodowych w zakresie ochrony osób i mienia?  

Szukasz wsparcia w dziedzinie kompleksowego bezpieczeństwa? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania i zaprezentujemy możliwe rozwiązania.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania