OC

Ubezpieczenie OC

EKO Hestia

EKO Hestia. Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku

 

Chroń firmę przed odpowiedzialnością za szkody ekologiczne

Ryzyko wyrządzenia szkody w środowisku naturalnym pojawia się coraz częściej. Niedocenienie jego wagi może przynieść Twojej firmie dotkliwe straty, m.in. wysokie koszty działań zapobiegawczych i naprawczych, a nawet wstrzymanie działalności decyzją administracyjną.

Standardowa umowa ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności nie obejmuje odpowiedzialności administracyjnej, a tylko szkody wyrządzone osobom trzecim (szkody w mieniu, na osobie, czyste straty finansowe). Odpowiedzialność administracyjna to instrument ochrony dobra wspólnego, jakim jest środowisko naturalne, a nie instrument ochrony dóbr osób trzecich.

Ubezpieczenie Twojej odpowiedzialności za szkody w środowisku EKO Hestia powstało właśnie z myślą o zabezpieczeniu odpowiedzialności administracyjnej. Konstrukcja produktu jest dopasowana do polskiego prawa ochrony środowiska i uwzględnia obowiązujące w nim definicje i zasady odpowiedzialności.

Co obejmuje to ubezpieczenie?

EKO2

Ubezpieczenie EKO Hestia działa dwutorowo. Obejmuje zarówno Twoją odpowiedzialność administracyjną, wynikająca ze spowodowania bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, jak i Twoją odpowiedzialność cywilną względem osób trzecich.

Ubezpieczenie pokrywa:

 • koszty działań zapobiegawczych (odpowiedzialność administracyjna),
 • koszty działań naprawczych (odpowiedzialność administracyjna),
 • szkody w mieniu i na osobie będące następstwem emisji (odpowiedzialność cywilna),
 • czyste straty finansowe będące następstwem emisji polegające na utracie możliwości korzystania z rzeczy (odpowiedzialność cywilna).

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Dla wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie *  muszą one:

 • podejmować działania zapobiegawcze w sytuacji bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku,
 • przeprowadzać działania naprawcze w przypadku wystąpienia szkody w środowisku.

Nowy, szerszy zakres odpowiedzialności dotyczy praktycznie wszystkich podmiotów gospodarczych.

Przykład:

Grunty należące do przedsiębiorstwa zostały zanieczyszczone ropą przez wyciek z rurociągu w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Obecność zanieczyszczeń stwierdzono w wodach gruntowych i kanalizacji deszczowej. Zakład produkcyjny został zobowiązany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska do wykonania łapacza oleju oraz kompleksowej oceny stanu środowiska. Bez ubezpieczenia Hestia EKO musiałby pokryć wszystkie koszty wynikające z realizacji nałożonych zobowiązań, które z reguły są bardzo wysokie. EKO1

Jakie rodzaje szkód obejmuje to ubezpieczenie?

Ubezpieczyciel przejmie od Ciebie odpowiedzialność za szkody:

 • wynikłe z działań nagłych oraz będące następstwem zdarzeń powolnych i stopniowych, 
 • w środowisku w gruntach, bez względu na to, czyją są własnością, w tym w gruntach własnych,
 • w chronionych gatunkach i chronionych siedliskach przyrodniczych,
 • w środowisku, bez ograniczenia do szkód będących następstwem emisji,
 • w środowisku, które powstały na terenie Polski oraz za szkody transgraniczne.

Ubezpieczenie zabezpiecza Cię też przed dochodzonymi, tytułem regresu, kosztami działań zapobiegawczych i naprawczych, poniesionymi i zgłoszonymi Ci przez osoby trzecie (odpowiedzialność cywilna).

Korzyści dla Twojej instytucji

Co zyskujesz?

 • ochrona przed odpowiedzialnością administracyjną, której nie obejmuje standardowa umowa OC z tyt. prowadzonej działalności,
 • ochrona przed odpowiedzialność cywilną względem osób trzecich,
 • ochrona w zakresie odpowiedzialności administracyjnej świadczona bez względu na to, czy koszty działań zapobiegawczych lub naprawczych ponoszone są na podstawie Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, czy też innych przepisów prawa polskiego, odnoszących się do ochrony środowiska.

Chcesz skorzystać z ubezpieczenia pełnego powyższych korzyści?

Skontaktuj się z nami! Eksperci ERGO Hestii odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania. Pozostajemy do Twojej dyspozycji.

*Ustawa zaimplementowała do polskiego prawa przepisy Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pliki do pobrania

Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies