ubezpieczenie oc o życiu

Ubezpieczenie OC w Życiu Prywatnym i Zawodowym

OC zawodu

Ubezpieczenie OC w życiu zawodowym – Wariant I

Zabezpiecz skutki finansowe szkód w Twojej pracy 

OC zawodu zabezpieczy Cię przed skutkami finansowymi szkody wyrządzonej innym osobom w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Wariant I obejmuje ubezpieczenia obowiązkowe – zawierasz je na warunkach określonych przez rozporządzenie Ministra Finansów, regulujące obowiązek ubezpieczenia Twojej grupy zawodowej. Wskazujesz ją podczas zawierania umowy.

Co obejmuje to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu i na osobie oraz czyste straty finansowe powstałe w związku z wykonywaniem następujących zawodów:

 • lekarz,
 • zarządca nieruchomości,
 • rzeczoznawca majątkowy,
 • pośrednik nieruchomości,
 • architekt,
 • projektant,
 • inżynier budowlany.

Korzyści dla Ciebie

 • poczucie finansowego komfortu na wypadek szkody wyrządzonej osobie trzeciej,
 • szeroki zakres ubezpieczenia.
OC2

Chcesz kompleksowo zabezpieczyć się przed finansowymi następstwami szkód, które mogą powstać w wyniku wykonywania zawodu?

Wybierz nasze ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności. Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci ofertę.

Jak zgłosić szkodę?

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 • przez formularz na stronie: www.ergohestia.pl,
 • za pośrednictwem przedstawiciela ERGO Hestii,
 • telefonicznie pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 55 55.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pliki do pobrania