ubezpieczenie oc o życiu

Ubezpieczenie OC w Życiu Prywatnym i Zawodowym

OC posiadacza nieruchomości

Ubezpieczenie OC posiadacza nieruchomości – Wariant II

Zabezpiecz się na wypadek szkody wyrządzonej sąsiadom

Użytkowanie nieruchomości zawsze niesie ze sobą niebezpieczeństwo spowodowania szkód u sąsiadów lub innych osób. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza nieruchomości – Wariant II chroni Cię przed finansowymi konsekwencjami szkód w mieniu lub na osobie, wyrządzonych w związku z użytkowaniem lub posiadaniem budynku, lokalu lub architektury posesji. Obejmuje ono również szkody powstałe w wyniku zalania – i to niezależnie od Twojej winy.  

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie kierujemy do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które chcą chronić się od skutków szkód wyrządzonych sąsiadom oraz innym osobom – zarówno w użytkowanej prywatnie, jak i firmowo nieruchomości. Ubezpieczenie obejmuje również Twoich bliskich i pracowników, a także odpowiedzialność za szkody wynikające z posiadania zwierząt domowych i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Prowadzenie działalności tekst

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone w związku z posiadaniem lub użytkowaniem nieruchomości, a także mienia, z którego korzystasz na podstawie umowy:

  • najmu,
  • dzierżawy,
  • użyczenia,
  • leasingu,
  • lub innego pokrewnego stosunku prawnego.

Sytuacja „z życia wzięta”:

Awaria umywalki w łazience ubezpieczonego spowodowała zalanie mieszkania sąsiadki, a w efekcie – zacieki na ścianie i suficie. Odszkodowanie obejmie koszt wykonania niezbędnych prac naprawczych, tj. usunięcie zacieków, wygładzenie i gruntowanie powierzchni ścian, malowanie ścian oraz sufitów, mycie po robotach malarskich, glazury na ścianach.

Korzyści dla Ciebie


Co zyskujesz?

  • wypłatę przez ubezpieczyciela odszkodowania osobie, której wyrządzisz szkodę majątkową lub osobową,
  • wysoką sumę gwarancyjną,
  • praktyczny zakres ochrony.

Chcesz kompleksowo zabezpieczyć się przed szkodami związanymi z użytkowaniem przez Ciebie nieruchomości prywatnej i firmowej?

Wybierz ubezpieczenie OC posiadacza nieruchomości – Wariant II w ERGO Hestii! Znajdź agenta w swojej okolicy, skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci spersonalizowaną ofertę.

oC w życiu prywatnym - OC posiadacza nieruchomości - Zdjęcie po prawej

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania