ubezpieczenie oc o życiu

Ubezpieczenie OC w Życiu Prywatnym i Zawodowym

OC w działalności gospodarczej i w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w działalności gospodarczej i w życiu prywatnym – Wariant III

Zabezpiecz się przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim 

Ubezpieczenie OC w Wariancie III chroni Cię dwutorowo. Z jednej strony zabezpiecza Twoje finanse przed skutkami szkody wyrządzonej innym osobom w związku z prowadzeniem przez Ciebie działalności i posiadaniem wykorzystywanych w niej rzeczy.

Z drugiej strony sprawia, że ERGO Hestia wypłaci odszkodowanie osobie, której wyrządzisz szkodę w związku z życiem prywatnym, kiedy np. Twoje dziecko zarysuje komuś samochód albo wybije piłką szybę.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie kierujemy do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które chcą chronić się zarówno od skutków szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku ze swoją działalnością gospodarczą, jak i życiem prywatnym.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Kredyt kupiecki tekst

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone innym przez Ciebie lub osoby, za które odpowiadasz, w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej i życiem prywatnym. Obejmuje to również:

  • szkody wynikające z wprowadzania produktów do obrotu,
  • szkody powstałe w następstwie czynności życia prywatnego, w tym opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, posiadaniem zwierząt domowych i uprawianiem sportu. 

Ubezpieczenie obejmuje:

  • szkody w mieniu,
  • szkody na osobie,
  • tzw. czyste straty finansowe.


Ubezpieczenie chroni również Twoich bliskich, w tym niepełnoletnie dzieci, pomoc domową i inne osoby wykonujące prace w gospodarstwie domowym, a także osoby zatrudnione przez Ciebie w związku z wykonywaniem pracy na rzecz osób objętych ochroną ubezpieczeniową.

Sytuacje "z życia wzięte"

Szkoda wynikająca z prowadzenia działalności gospodarczej.

Ubezpieczony mocował barierkę ochronną na balkonie przy pomocy specjalistycznych gwoździ wbijanych pistoletem. Podczas montowania profili UD do elementów mocujących szyby doszło do zbicia szyb barierki. Zgłoszone roszczenie dotyczyło kosztu wymiany uszkodzonych szyb.

Szkoda powstała w związku z czynnościami życia prywatnego.

Dziecko ubezpieczonego podczas zabawy przed domem uderzyło piłką w pojazd zaparkowany na sąsiedniej posesji. Uszkodzone zostały lusterko i szyba boczna pojazdu. Odszkodowanie objęło koszty ich wymiany.

Szkoda wynikająca z wprowadzenia produktu do obrotu.

Ubezpieczonym jest rodzinna piekarnia, zaopatrująca najbliższą okolicę w wypiekane przez siebie pieczywo. Poszkodowany, klient piekarni, doznał uszczerbku – ukruszenia się zęba na bułce z musli, w której znajdowała się łupina od orzecha. Wypłacone odszkodowanie objęło koszty wizyty dentystycznej i odbudowy zęba.

OCWZYCP

Korzyści dla Ciebie

Co zyskujesz?

  • zapłatę przez ubezpieczyciela odszkodowania za wyrządzone przez Ciebie szkody osobowe i majątkowe,   
  • wysoką sumę gwarancyjną,
  • szeroki zakres ochrony.

Chcesz kompleksowo zabezpieczyć się przed szkodami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem przez Ciebie nieruchomości prywatnej i firmowej oraz związanymi z życiem prywatnym?

Wybierz ubezpieczenie OC Wariant III w ERGO Hestii! Znajdź agenta w swojej okolicy, skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci spersonalizowaną ofertę.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania