Broker2

Broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy – kim jest i w czym może pomóc Twojej firmie?

Dobre ubezpieczenie firmy to sztuka. W pierwszej kolejności trzeba  ustalić ryzyka, na które narażone jest Twoje przedsiębiorstwo. Następnie, z gąszczu rynkowych ofert należy wybrać ochronę ubezpieczeniową, która najlepiej o te ryzyka zadba. A na koniec, ustalić precyzyjne i dopasowane do Twoich potrzeb warunki ubezpieczenia oraz wynegocjować jak najlepszą cenę.

To niełatwy i czasochłonny proces, wymagający znajomości firmowych ubezpieczeń i przepisów prawa oraz posiadania umiejętności analityczno-negocjacyjnych. Na szczęście istnieje zawód, którego przedstawiciel może Cię w tym wszystkim wyręczyć – to  broker ubezpieczeniowy.Czym zajmuje się broker?

Broker ubezpieczeniowy zapewnia Twojej Firmie strategiczne podejście do całościowego zarządzania ryzykiem (tzw. Risk Management). Analizuje mapę firmowych ryzyk i pomaga zidentyfikować wszystkie obszary, w jakich przedsiębiorstwo narażone jest na straty. Na tej podstawie dopasowuje ochronę ubezpieczeniową, zachowując balans między jej zakresem a ceną polisy.

 

Broker5

W ramach całościowego zarządzania ryzykiem broker konsoliduje też dotychczasowe ubezpieczenia firmy, sprawdzając, czy można zminimalizować koszty ochrony, nie ograniczając przy tym liczby ryzyk, od których chroniona jest firma.

Potrzeby ubezpieczeniowe firm wciąż się zmieniają, podobnie jak przepisy prawa czy ogólne warunki ubezpieczeń – zadaniem brokera jest „trzymanie ręki na pulsie” i dobór ubezpieczeń, które najlepiej odpowiadają aktualnej sytuacji, w jakiej znajduje się jego klient. 

Dlatego broker ubezpieczeniowy to złożony zawód, wymagający profesjonalnej, cały czas uaktualnianej wiedzy. Oprócz umiejętności biznesowego doradztwa wykonujący go ekspert musi posiadać zdolności analityczne i negocjacyjne oraz duże doświadczenie w konstruowaniu umów gwarantujących sprawną likwidację szkody.


Do najważniejszych zadań brokera ubezpieczeniowego należą:

  • reprezentowanie Twoich interesów – broker ubezpieczeniowy zawsze reprezentuje wyłącznie swojego klienta i stawia interes klienta na pierwszym miejscu; w imieniu i na rzecz towarzystwa ubezpieczeń działa agent ubezpieczeniowy,
  • doradztwo – broker wspiera Twoją firmę w wyborze najkorzystniejszej umowy ubezpieczenia, mając aktualną wiedzę na temat dostępnych programów ubezpieczeniowych, oferowanych przez kilkadziesiąt towarzystw ubezpieczeń na polskim rynku,
  • ocena ryzyka – broker analizuje wszelkie ryzyka związane z ciągłością działania przedsiębiorstwa, straty jakie mogą powstać w wyniku nagłych i nieprzewidywanych wydarzeń oraz roszczeń, na jakie narażona jest Twoja firma i proponuje rozwiązania w zakresie ich transferu na ubezpieczyciela,
  • audyt ubezpieczeń – broker analizuje dotychczasowe ubezpieczenia posiadane przez Twoją firmę i porównuje je z aktualnie dostępną na rynku ofertą,
  • znajomość prawa i umiejętność konstruowania warunków umów ubezpieczenia, które gwarantują skuteczną i szybką likwidację szkód,
  • dbałość o partnerskie relacje z towarzystwami ubezpieczeń w interesie klientów. 


Na jakiej podstawie działa broker?

 

Broker ubezpieczeniowy reprezentuje interesy Twojej firmy, działając na podstawie udzielonego mu przez Ciebie pełnomocnictwa i zawartej z Tobą umowy zlecenia brokerskiego. Zawód ten reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Każdy broker powinien posiadać zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego i spełniać wszystkie liczne wymogi określone w ww. ustawie.

Każdy broker ubezpieczeniowy objęty jest też obowiązkowym ubezpieczeniem OC z tytułu wykonywania swojej działalności. Kwoty widniejące w treści polisy ubezpieczeniowej brokera są bardzo znaczące – minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC na jedno zdarzenie to ponad 1,25 mln euro. Tak wysoka suma ubezpieczenia pozwala chronić interesy klientów brokera.

Broker3


ERGO Hestia już 14 razy doceniona przez brokerów

Nagroda Fair Play 3

 

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych przyznaje coroczne nagrody „Fair Play”, wyróżniając towarzystwa ubezpieczeń, które przestrzegają zasad partnerskiej współpracy z brokerami.

Wybór zwycięskich firm dokonywany jest w oparciu o anonimowo wypełniane ankiety, w których brokerzy wyrażają swoją opinię na temat współpracy z ubezpieczycielami w zakresie jakości i dostosowania oferty do rynku, serwisu sprzedażowego i poziomu likwidacji szkód.

To bardzo ceniona w środowisku ubezpieczeniowym nagroda, przyznawana w kategoriach: towarzystwo majątkowe oraz towarzystwo ubezpieczeń na życie. Jako ERGO Hestia możemy się pochwalić już 13 statuetkami nagrody „Fair Play”!