Broker Baner

Broker ubezpieczeniowy

Na jakiej podstawie działa broker?

 


Broker ubezpieczeniowy reprezentuje interesy firmy, działając na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa i zawartej umowy zlecenia brokerskiego. Zawód ten reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Każdy broker powinien posiadać zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego i spełniać wszystkie liczne wymogi określone w ww. ustawie.

Każdy broker ubezpieczeniowy objęty jest też obowiązkowym ubezpieczeniem OC z tytułu wykonywania swojej działalności. Kwoty widniejące w treści polisy ubezpieczeniowej brokera są bardzo znaczące – minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC na jedno zdarzenie to ponad 1,25 mln euro. Tak wysoka suma ubezpieczenia pozwala chronić interesy klientów brokera.ERGO Hestia już 15 razy doceniona przez brokerów

Nagroda Fair Play 3

 

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych przyznaje coroczne nagrody „Fair Play”, wyróżniając towarzystwa ubezpieczeń, które przestrzegają zasad partnerskiej współpracy z brokerami.

Wybór zwycięskich firm dokonywany jest w oparciu o anonimowo wypełniane ankiety, w których brokerzy wyrażają swoją opinię na temat współpracy z ubezpieczycielami w zakresie jakości i dostosowania oferty do rynku, serwisu sprzedażowego i poziomu likwidacji szkód.

To bardzo ceniona w środowisku ubezpieczeniowym nagroda, przyznawana w kategoriach: towarzystwo majątkowe oraz towarzystwo ubezpieczeń na życie. Jako ERGO Hestia możemy się pochwalić już 15 statuetkami nagrody „Fair Play”!