Kontynuacja polisy

 
Odpowiedz, czy dotyczy Cię przynajmniej jedno z poniższych stwierdzeń, żebyśmy mogli przekierować Cię do właściwego formularza
 • nie mam numeru PESEL
 • wykupiłem pojazd z leasingu
 • otrzymałem pojazd w spadku
 • otrzymałem pojazd w częściowej darowiźnie*
  * jeden z dotychczasowych właścicieli darował Tobie swój udział we własności pojazdu
 • stałem się nowym użytkownikiem pojazdu leasingowanego
 • kupiłem pojazd od firmy
 • kupiłem pojazd przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia*
  *sprzedający przekazał mi polisę, z okresem ochrony, który się jeszcze nie rozpoczął, np. sprzedaż nastąpiła 5 grudnia, a ochrona zaczęła obowiązywać 19 grudnia
 • kupiłem pojazd w ostatnim dniu ochrony na polisie*
  *sprzedający przekazał mi polisę, w ostatnim dniu jej obowiązywania, np. sprzedaż i ostatni dzień ochrony przypadł na 5 grudnia.
 

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×