Pan siedzac na ławce po sprzedaży samochodu

Sprzedaż samochodu?

Przeczytaj o czym warto pamiętać 

Poinformuj nas o sprzedaży samochodu - Wypełnij formularz

Jeśli:

 • kupujący posiada adres zamieszkania w Polsce,
 • kupujący posiada numer PESEL,
 • sprzedałaś/eś pojazd po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia, ale nie później niż przedostatniego dnia obowiązywania polisy,
 • pojazd nie jest objęty umową leasingu.
Wypełnij formularz

W przypadku, gdy:

 • kupujący nie posiada numeru Pesel ani adresu zamieszkania w Polsce,
 • sprzedałaś/eś pojazd przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia lub w ostatni dzień obowiązywania polisy,
 • pojazd jest objęty umową leasingu.

Wypełnij formularz

Masz zamiar sprzedać samochód?

Pamiętaj, że czekają na Ciebie formalności, których musisz dopełnić, aby sfinalizować transakcję. Cały proces nie jest trudny, ale warto dowiedzieć się o nim jak najwięcej, aby uniknąć niepotrzebnego stresu. Dowiedz się, gdzie zgłosić sprzedaż samochodu oraz o czym pamiętać w kwestii ubezpieczenia.

Jako Zbywca, dowiesz się m.in.:

 • jak dopełnić formalności związanych ze zbyciem i co zrobić po zbyciu (np. sprzedaży czy podarowaniu) auta,
 • co powinna zawierać prawidłowo sporządzona umowa kupna-sprzedaży pojazdu,
 • jakie formalności związane z ubezpieczeniem OC trzeba dopełnić po zbyciu  auta.

W sytuacji sprzedaży samochodu ważne jest nie tylko spisanie umowy. Warto wiedzieć, które ubezpieczenia „przechodzą” na nabywcę pojazdu, a które nie i jak wygląda ten proces z perspektywy zbywcy (np. sprzedającego). Jeśli zastanawiasz się, co zrobić po sprzedaży – ten artykuł jest dla Ciebie!

Co musisz wiedzieć sprzedając swój pojazd?

W kwestii sprzedaży pojazdu pamiętaj o formalnościach, które leżą po Twojej stronie:


 • zebranie kompletu dokumentów samochodu – potrzebne będą: dowód rejestracyjny i karta pojazdu, aktualne badanie techniczne pojazdu,
 • przygotowanie dokumentów potrzebnych do przeniesienia  umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC na nowego właściciela pojazdu,
 • zebranie danych kupującego, w szczególności numeru REGON oraz PESEL (w przypadku osoby fizycznej) i dokładnego adresu zamieszkania kupującego,
 • przygotuj umowę kupna-sprzedaży w dwóch egzemplarzach, podpisz ją i przekaż do podpisania kupującemu,

Pamiętaj, aby dane w umowie były kompletne. Jeśli spisujesz ją pismem odręcznym najlepiej użyj drukowanych liter

Warto wiedzieć. Możesz przygotować dokument sprzedaży na komputerze, a odręcznie umieścić w nim jedynie podpisy obu stron. Unikniesz w ten sposób ryzyka nieczytelnych zapisów w umowie.

 • poinformuj odpowiedni urząd o tym, że samochód został sprzedany. Masz na to 30 dni od daty zawarcia transakcji (np. umowy kupna-sprzedaży czy umowy darowizny).
Kobieta jadaca autem

Kolejną formalnością, jest zgłoszenia zbycia pojazdu do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym miałeś wykupioną polisę OC.

Masz na to tylko 14 dni. Jak to zrobić? Wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na stronie ubezpieczyciela.

Do zgłoszenia będą Ci potrzebne:

 • Dokument potwierdzający sprzedaż.

 • Dane pojazdu (model, markę i numer rejestracyjny pojazdu).

 • Numer polisy OC posiadacza pojazdu.

 • Numer rejestracyjny.

 • Data sprzedaży.

 • Twoje dane osobowe (osoba sprzedająca)*.

  * imię, nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL / NIP / REGON, osoba fizyczna / firma

 • Dane kupującego (nowy właściciel)*.

  * imię, nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL / NIP / REGON, osoba fizyczna / firma

 • Numer rachunku bankowego do zwrotu niewykorzystanej składki z polisy.

Zastanawiasz się, co z ubezpieczeniem po zbyciu (np. sprzedaży czy darowaniu) auta?

Para przeglądająca dokumentację

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przechodzi na nowego właściciela z mocy przepisów prawa wraz z nabyciem (np. kupnem czy darowizną)  auta. Ponieważ jednak to Ty (zbywający pojazd ) zawarłeś umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, w myśl prawa to Twoją rolą jest jak najszybsze poinformowanie ubezpieczyciela o fakcie zbycia  – masz na to 14 dni. W poprawnie skonstruowanym zawiadomieniu skierowanym do ubezpieczyciela powinny się znaleźć:

 • czytelne  dane sprzedawcy/współwłaścicieli i nabywcy/współwłaścicieli pojazdu – imię, nazwisko, adres, PESEL jeśli jesteś osobą fizyczną, a nazwę firmy, dane adresowe siedziby, nip oraz regon jeśli sprzedałeś/kupiłeś pojazd jako przedsiębiorca.
 • kopia umowy kupna-sprzedaży samochodu, umowy darowizny lub innego dokumentu potwierdzającego zmianę własności pojazdu wraz z podpisem obu stron transakcji (podpis nie jest konieczny w przypadku faktury VAT).

Ubezpieczenia nieobowiązkowe

Jeśli chodzi o ubezpieczenia dobrowolne, takie jak np. AC, NNW, Assistance itp., nie przechodzą one na nabywcę. W przypadku zmiany właściciela pojazdu umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu a niewykorzystana składka za pozostały okres ochrony z poprzedniej umowy ubezpieczenia będzie zwrócona osobie, która ubezpieczyła pojazd.

Jeśli na Twojej polisie występowały ryzyka dobrowolne, do zgłoszenia sprzedaży przygotuj również numer rachunku bankowego osoby ubezpieczającej pojazd.

Pamiętaj o poprawnie sporządzonym dokumencie przeniesienia praw własności.

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu –powinna zawierać:

 • datę sprzedaży/przekazania auta nowemu właścicielowi,
 • dane sprzedawcy i nabywcy samochodu – imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub REGON i adres siedziby w przypadku przedsiębiorców, dane ewentualnych współwłaścicieli auta,
 • informacje na temat sprzedawanego pojazdu – marka, model, rok produkcji, pojemność silnika, przebieg, numer rejestracyjny, numer VIN,
 • cena, za jaką pojazd został sprzedany,
 • oświadczenie sprzedającego o tym, że pojazd był wyłącznie jego własnością,
 • oświadczenie kupującego na temat tego, że zapoznał się on ze stanem technicznym pojazdu,
 • informacja, kto zapłaci podatek od czynności cywilno - prawnych (zazwyczaj kupujący),
 • lista dokumentów przekazanych nabywcy – dowód rejestracyjny, karta pojazdu, polisa, liczba kluczyków,
 • podpisy sprzedającego/współwłaścicieli i kupującego/współwłaścicieli.


Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA