Maszyny

Maszyny i urządzenia ulegają awariom, których przyczyny to błędy projektowe, wykonawcze i montażowe, ale często również eksploatacyjne, a więc wynikające z nieprawidłowego użytkowania. Główne czynniki stwarzające zagrożenia dla bezpiecznego użytkowania urządzeń to:

powrót

prewencja rozwiązania ubezpieczeniowe