Maszyny

Maszyny i urządzenia ulegają awariom, których przyczyny to błędy projektowe, wykonawcze i montażowe. Często również eksploatacyjne, a więc wynikające z nieprawidłowego użytkowania.
Główne czynniki stwarzające zagrożenia dla bezpiecznego użytkowania urządzeń to:

prewencja rozwiązania ubezpieczeniowe