Sprzedaż

1

Przygotuj umowę sprzedaży pojazdu


Zeskanuj lub sfotografuj umowę. Będzie potrzebna jako załącznik w formularzu

2

Odpowiedz, czy dotyczy Cię przynajmniej jedno z poniższych stwierdzeń


W następnym kroku przekierujemy Cię do odpowiedniego formularza


 
 • nie mam numeru PESEL
 • sprzedałem pojazd obcokrajowcowi
 • przekazałem swój udział we własności pojazdu nowemu współwłaścicielowi*
  *pierwotnie na polisie było dwóch współwłaścicieli i jeden z nich przekazał swoją część nowemu właścicielowi
 • przestałem być użytkownikiem pojazdu leasingowanego
 • sprzedałem pojazd będący własnością mojej firmy
 • sprzedałem pojazd przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia*
  *przekazałem kupującemu polisę, z okresem ochrony, który się jeszcze nie rozpoczął, np. sprzedaż nastąpiła 5 grudnia, a ochrona zaczęła obowiązywać 19 grudnia
 • sprzedałem pojazd w ostatnim dniu ochrony na polisie*
  *przekazałem kupującemu polisę, w ostatnim dniu jej obowiązywania, np. sprzedaż i ostatni dzień ochrony przypadł na 5 grudnia
 

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×