Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku: EKO Hestia

Podstawa ubezpieczenia: warunki ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku.

Zakres ubezpieczenia: obejmuje odpowiedzialność administracyjną Ubezpieczonego wynikającą ze spowodowania bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, w tym:

  • koszty działań zapobiegawczych,
  • koszty działań naprawczych,
  • szkody wynikłe z działań nagłych oraz będące następstwem zdarzeń powolnych i stopniowych, 
  • odpowiedzialność za szkody w środowisku w gruntach, bez względu na to, czyją są własnością,
  • szkody w chronionych gatunkach i chronionych siedliskach przyrodniczych,
  • szkody w środowisku, bez ograniczenia do szkód będących następstwem emisji,
  • szkody w środowisku, które powstały na terenie Polski oraz szkody transgraniczne,
  • oraz odpowiedzialność cywilną za dochodzone tytułem regresu koszty działań zapobiegawczych i naprawczych, poniesione i zgłoszone ubezpieczonemu przez osoby trzecie.

Zakres ubezpieczenia można negocjować indywidualnie.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×