Podstawa ubezpieczenia: warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków statutowych organów lub dyrekcji spółki oraz prokurentów.

Zakres ubezpieczenia: obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wyrządzone wskutek uchybień w wykonywaniu funkcji członka władz lub dyrekcji spółki albo prokurenta, w tym:

  • szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom trzecim oraz spółce,
  • roszczenia skierowane przeciwko małżonkowi Ubezpieczonego z tytułu wspólności majątkowej,
  • roszczenia skierowane przeciwko spadkobiercom lub reprezentantom prawnym Ubezpieczonego,
  • szkody zgłoszone Ubezpieczycielowi na piśmie w okresie ubezpieczenia z tytułu uchybień popełnionych po dacie początkowej.
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×