Istotą ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ochrona prawna interesów Ubezpieczonych, polegająca na refundacji poniesionych kosztów i wydatków, powstałych wskutek wypadku ubezpieczeniowego związanego z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu mechanicznego.

Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zapewnia:

  • pokrycie kosztów sądowych,
  • pomoc w wyborze radcy prawnego lub adwokata,
  • pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego,
  • zwrot kosztów zasądzonych na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa w przypadku sprawy przegranej w sądzie,
  • pokrycie kosztów rzeczoznawcy i biegłych sądowych, do których pokrycia będzie zobligowany Ubezpieczony, zarówno w trakcie procesu w sprawach cywilnych, jak i po zakończeniu procesu w sprawach o wykroczenie i karnych (w przegranych sprawach).

Zakres odpowiedzialności i wyłączeń określają ogólne warunki ubezpieczenia.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×