Istotą ubezpieczenia NNW jest zapewnienie poszkodowanym w bezpośrednim następstwie nieszczęśliwego wypadku świadczeń pieniężnych z tytułu:

  1. śmierci kierowcy lub pasażerów ubezpieczonego pojazdu, 
  2. trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu, 
  3. zasiłków dziennych w przypadku niezdolności do pracy kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu oraz zwrotu poniesionych i udokumentowanych przez poszkodowanych kosztów: 
    • nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych,
    • leczenia, gdy są niezbędne z medycznego punktu widzenia oraz zostały poniesione na terytorium RP.

Zakres odpowiedzialności i wyłączeń określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×