Istotą ubezpieczenia Autocasco jest ochrona właściciela pojazdów mechanicznych przed majątkowymi skutkami utraty (kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu.

 1. Zakres odpowiedzialności i wyłączeń ustala się w drodze negocjacji z Ubezpieczającym.
  Standardowy zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie zdarzenia (formuła All Risk), które nie są wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
 2. Ubezpieczenie Auto-Casco dedykowane małemu i średniemu przedsiębiorcy obejmuje szkody powstałe w wyniku:

     zderzenia pojazdów,

     zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem,

     uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,

     uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym,

     pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania

     nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu.

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyko kradzieży.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×