Istotą ubezpieczenia Assistance jest udzielenie pomocy kierującemu oraz pasażerom ubezpieczonego pojazdu w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, takiego jak:

  • awaria ubezpieczonego pojazdu,
  • zderzenie ubezpieczonego pojazdu z pojazdami lub przeszkodami z zewnątrz,
  • kradzież ubezpieczonego pojazdu.

Standardowy zakres świadczeń obejmuje, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, pokrycie kosztów:

  • usprawnienia w miejscu wystąpienia awarii,
  • holowania pojazdu,
  • wynajmu pojazdu zastępczego,
  • noclegu, powrotu lub kontynuacji podróży.

Standardowy zakres świadczeń można rozszerzyć poprzez wprowadzenie klauzul dodatkowych przewidzianych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, a także niestandardowych, ustalonych w drodze negocjacji dla konkretnego Ubezpieczającego (wymagana umowa generalna).

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×