Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą Ubezpieczający ponosiłby zgodnie z przepisami Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Oferta dla przedsiębiorstw posiadających licencję i wykonujących zawodowo, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, usługi spedycyjne.

Na wniosek spedytora można indywidualnie rozszerzyć ochronę o następujące elementy:

  • ubezpieczenie umownej odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym,
  • odpowiedzialność cywilna za szkody związane z przyjętym zleceniem przewozu, ale przekazywanym każdorazowo do realizacji podwykonawcy / faktycznemu przewoźnikowi.

Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną za spedycję:

  • materiałów niebezpiecznych,
  • żywych zwierząt,
  • wartości pieniężnych i innych dokumentów,
  • dzieł sztuki, zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych.
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×